Rambøll

Rambøll skaper økt effektivitet i lakseslakterier

Del

I Norge er det i dag fire lakseslakterier med en skiftkapasitet tilsvarende ti vogntog. Rambøll utreder nå et slakteri med en kapasitet på 15 vogntog per skift.

Økende behov for slaktekapasitet, hygienekrav og fokus på dyrevelferd fører til at mange norske slakterier må gjennomgå omfattende utbedringer. Moderne prosessteknologi og detaljert prosjektering muliggjør dette.

Færre og mer effektive
De siste 30 årene har antall slakterier falt fra 250 til 46. Samtidig som antallet synker er det stadig økt krav til effektivitet. Fra 2007 til 2017 har antall slakterier som produserer mer enn 60.000 tonn, økt fra ett til seks. Mange av slakteriene er gjennom samme periode blitt oppgradert ved å skifte ut enkeltkomponenter og ved mindre arealutvidelser. Rambøll ser i sine analyser at enkelte slakterier ikke lengre er mulige å oppgradere på en lønnsom måte.

Det kan være mye å spare på å investere i et nytt slakterianlegg, mener Eskil Forås. Han leder ekspertgruppen til Rambøll innen akvakultur for Midt og Nord-Norge. Rambøll leverer analyser som synliggjør om det det lønner seg å rehabilitere eller bygge nytt. Teknologi og logistikk er sentrale elementer for å minimere investeringskostnader og driftskostnader.

Trender i tiden
Trender er økt kapasitet og økt effektivitet, for eksempel innen produksjon, vedlikehold og rengjøring av anleggene. I tillegg er kundene opptatt av å bygge slakterier som gir mulighet for fremtidig ekspansjon med hensyn på kapasitet og videre bearbeiding. Et topp moderne slakteri kan koste mellom 300 millioner opp mot en milliard kroner, men dette kan være vel anvendte penger, mener Forås. En viktig forutsetning for et vellykket og velfungerende prosessanlegg er kompetent planlegging og gjennomføring på alle områder.

Kontakter

Bilder

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Hoffsveien 4
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll en global samfunnsrådgiver innen bygg & arkitektur, transport, energi, vann, miljø & helse, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1400 medarbeidere fordelt på 20 kontorer. Virksomheten har totalt 12 800 medarbeidere lokalisert i 35 land.

I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Følg saker fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Rambøll

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert7.11.2018 15:47Pressemelding

-Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. -Det er et viktig prosjekt både samfunnsmessig og faglig. Vi ser fram til å løse spennende utfordringer i nært samspill med Avinor og Nordic. Sammen skal vi skape fremtidens flyplass,» sier Ole-Petter Thunes. Han fortsetter; «Dette prosjektet gir oss mulighet til å benytte vår beste kompetanse lokalt, nasjonalt og globalt, noe som igjen vil gi verdi til Avinor og til alle som reiser til og fra Tromsø lufthavn. Arbeidet starter for fullt den 8. november og forprosjektet skal etter planen være klart allerede til våren. Kontrakten som nå ble signert omfatter arkitekt og alle rådgivende ingeniørfag som er nødvendig for å levere forprosjektet, samt det

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom