• Pressemeldinger og nyheter
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Nærings- og fiskeridepartementet

Vil rydde opp i returprovisjoner for turistguider18.6.2019 11:13:50 CEST | Nærings- og fiskeridepartementet

Returprovisjon i reiselivsnæringen går ut på at turistguider inngår provisjonsavtaler med butikker og serveringssteder om å sende turistgrupper dit, mot at de får en andel av pengene som turistene legger igjen. Reiselivsorganisasjonene, handelsnæringen og Stortinget har over flere sommersesonger pekt på denne praksisen som et økende problem og det har blitt reist tvil om praksisen er lovlig.

CASIC launches CASICloud INDICS18.6.2019 11:08:59 CEST | INDICS

(Beijing): On June 15, 2019, China Aerospace Science & Industry Corp (CASIC) officially launched the CASICloud INDICS (http://intl.indics.com), an international version compatible with its Chinese counterpart in terms of functions and flows and an upgraded version of its existing portal website, at the 2019 World Industry Internet Conference. INDICS mainly consists of four modules -- business overview, marketing center, purchase center and enterprise store. Business overview supports online inspection, management and analysis of enterprise’s daily operation and business development. Marketing center is for an enterprise’s inquiry of online marketing, and supplier’s online marketing activities including product release, quotation and order management. Purchase center enables an enterprise to search for purchase information and make purchase demands online. Enterprise store offers space for exhibition of enterprise profile and capabilities etc. So far, CASICloud has set up a multiple lan
EVRY ASA

EVRY and Tieto joining forces to create a leading Nordic digital services company18.6.2019 07:16:50 CEST | EVRY ASA

(Fornebu/ Espoo, 18 June 2019) EVRY and Tieto have today announced a merger agreement to create the most competitive digital services and software company in the Nordics. With combined revenue of close to EUR 3 billion and 24 000 professionals, the combined company will be well-positioned to create digital advantage for Nordic enterprises and society. The transaction will be highly complementary from a geographical, offering and customer perspective. The combined company will be named TietoEVRY and it will serve thousands of enterprise and public sector customers in more than 90 countries.
EVRY

EVRY och Tieto går samman för att bli en ledande leverantör av digitala tjänster i Norden.18.6.2019 07:10:12 CEST | EVRY

(Fornebu / Espoo, 18 juni 2019) EVRY och Tieto tillkännager idag ett avtal om samgående för att bilda ett av de ledande digitala tjänste- och mjukvaruföretagen i Norden. Med en kombinerad omsättning på närmare 3 miljarder EUR och med 24 000 medarbetare blir det nya bolaget väl positionerat för att öka den digitala innovationstakten för nordiska företag och samhället i stort. De båda bolagen kompletterar varandra utifrån sin geografiska närvaro samt från ett kund- och erbjudandeperspektiv. Det nya bolaget får namnet TietoEVRY och kommer betjäna tusentals kunder inom såväl privat som offentlig sektor i mer än 90 länder.
EVRY

EVRY og Tieto fusjonerer og skaper en ledende nordisk leverandør av digitale tjenester18.6.2019 07:00:43 CEST | EVRY

(Fornebu/Espoo, 18. juni 2019) EVRY og Tieto har i dag kunngjort en fusjonsavtale. Sammen skaper partene et konkurransedyktig selskap for digitale tjenester og programvare i Norden. Det fusjonerte selskapet vil ha en samlet omsetning på rundt 30 milliarder kroner og 24.000 medarbeidere. EVRY og Tieto er svært komplementære når det gjelder geografiske markeder, tjenesteportefølje og kunder. Selskapet vil bli kalt TietoEVRY og ha flere tusen kunder i privat og offentlig sektor i mer enn 90 land.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>