• NTB info
  • Business Wire
  • Nasdaq GlobeNewswire
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til Hylebu kraftverk, avslag til Borsæ kraftverk – begge i Tokke kommune i Telemark18.12.2017 14:03 | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skafså kraftverk ANS har søkt om løyve til å byggje Hylebu- og Borsæ kraftverk i Tokke kommune i Telemark. NVE gjev løyve til Hylebu kraftverk, medan Borsæ kraftverk får avslag. Hylebu kraftverk vil produsere om lag 4,2 GWh i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 210 husstandar. Borsæ kraftverk, som fekk avslag, kunne ha gjeve 7,6 GWh/år.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>