NKVTS

Ny rapport om hjelpetilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell adferd

Del

– Hovedkonklusjonen vår er at hjelpeapparatet ikke vet nok om hvordan de kan hjelpe disse barna. De trenger, og etterlyser, mer kunnskap, sier Ines Blix, forsker og prosjektleder for studien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS.

Rapportforside "Tverretatlig samarbeid om barn med problematisk eller skadelig seksuell atferd"
Rapportforside "Tverretatlig samarbeid om barn med problematisk eller skadelig seksuell atferd"

NKVTS har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Redd Barna studert de kommunale tjenestenes samarbeid i saker vedrørende barn og unge som har en problematisk eller skadelig seksuell atferd.

En rapport og et notat fra studien ble lansert torsdag 27. september 2018.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse og fokusgruppeintervjuer med fagpersoner fra flere etater som jobber med barn og unge, og som har noe erfaring med barn eller unge med problematisk eller skadelig seksuell adferd (SSA).

I tillegg er det gjort fokusgruppeintervjuer med barnevernsansatte, som har resultert i et notat.

Kjenner ikke lovverket

Deltakerne i studien var usikre på lov- og rammeverket de jobber innenfor i SSA-saker, og også på de rettslige rammene samarbeidspartnerne forholdt seg til. Særlig var det variasjoner i synet på hva en kunne gi videre av personlige opplysninger om barn med SSA til andre tjenester og etater.

– Mange mente at bedre kunnskap om lovverk og hvordan man skulle forholde seg til taushetsplikten ville bidra til å lette det tverretatlige samarbeidet, sier Blix.

Mangel på behandlingstilbud fører til anmeldelse

– Barnevernsansatte forteller at de noen ganger velger å politianmelde barn som er mistenkt for seksuelle overgrep for å sikre at barnet eller ungdommen får hjelp av kompetent helsepersonell ved barnehusene. Det er problematisk dersom veien til forsvarlig helsehjelp til barn og unge med SSA må gå via politiet, sier Blix.

Viktig å forebygge

Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna, peker på at notatet inneholder svært viktige avsluttende refleksjoner om hva som kan gjøres for å styrke den kommunale barneverntjenestens arbeid med barn med SSA.

– Redd Barna vil særlig framheve behov for et kompetanseløft om barns seksuelle atferd og seksualitet generelt, og skadelig seksuell atferd spesielt. Det å gi god hjelp til barn med SSA er viktig for å forebygge overgrep mot barn, sier Skybak.

Nøkkelord

Kontakter

Ines Blix, prosjektleder og forsker, NKVTS

Telefon: 909 39 671

E-post: ines.blix@nkvts.no

Runhild Grønlie, kommunikasjonsrådgiver, NKVTS

Telefon: 922 46 404

E-post: runhild.gronlie@nkvts.no


Thale Skybak, seksjonsleder Redd Barna

Telefon: 47499186 E-post: Thale.skybak@reddbarna.no

Bilder

Rapportforside "Tverretatlig samarbeid om barn med problematisk eller skadelig seksuell atferd"
Rapportforside "Tverretatlig samarbeid om barn med problematisk eller skadelig seksuell atferd"
Last ned bilde
Ines Blix. Foto: Lars Sørli.
Ines Blix. Foto: Lars Sørli.
Last ned bilde
Notatforside "Også disse barnas beste"
Notatforside "Også disse barnas beste"
Last ned bilde

Lenker

Om NKVTS

NKVTS
NKVTS
Pb 181 Nydalen
0484 Oslo

22 59 55 00https://www.nkvts.no/

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer»

Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå.


Temaene vi arbeider med kan kategoriseres etter følgende inndeling:
• Vold og overgrep i nære relasjoner
• Katastrofer, terror og stressmestring
• Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Følg saker fra NKVTS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NKVTS