Norges Fotballforbund

24 nye millioner til jenter og spillerutvikling

Del

Forbundsstyrets forslag til budsjett innebærer en historisk satsing på kvinnefotball, spillerutvikling og klubbutvikling.

Norges Fotballforbund har det siste året gjennomført et omfattende strategiarbeid hvor ett av hovedmålene har vært å frigjøre midler til de viktigste sportslige satsingsområdene i handlingsplanen; jenter, spillerutvikling og klubbutvikling.

Strategiarbeidet følges nå opp av et budsjettforslag som blant annet innebærer en økning på 11 millioner kroner mer til jentesatsning, 7 millioner kroner til spillerutvikling og 4 millioner kroner til klubbutvikling. Dette kommer i tillegg til økonomiske rammer i 2017.

- Norge er en liten fotballnasjon som konkurrerer i verdens største idrett. Da er det avgjørende at vi bruker ressursene effektivt og frigjør og prioriterer midler til de viktigste sportslige satsingsområdene i handlingsplanen; kvinnefotball, spillerutvikling og NFF Kvalitetsklubb. Vi startet med å frigjøre 11 millioner i fjor og følger opp med nye 24 millioner i år. Dette er helt avgjørende for at norsk fotball skal utvikle flere internasjonale spillere. Utviklingsmidlene kommer hele norsk fotball til gode, både topp og bredde. Forbundsstyrets budsjettforslag til forbundstinget er et tydelig uttrykk for det, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, har i sitt første år i jobben iverksatt et omfattende strategiarbeid i hele organisasjonen: Klarere prioriteringer i handlingsplanen, gjensidig forståelse av felles mål for hele norsk fotball, effektiv ressursbruk i organisasjonen og tydeligere styringsindikatorer har stått sentralt i prosessen.

- Det jobbes godt på mange nivåer og felt i norsk fotball. Men det er nødvendig med enda bedre samarbeid, tydeligere prioriteringer og felles forståelse for hvilke mål vi skal jobbe mot. Vi skal bli mer effektive og styrke gjennomføringsevnen, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF.

Om Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund
Sognsveien 75 J
Oslo

04420https://www.fotball.no