Mattilsynet

Urovekkende funn i utenlandske kosttilskudd

Del

Mattilsynet og Tollvesenet fant narkotika, anabole steroider, svært høyt koffeininnhold og reseptpliktige legemidler i 27 av 70 kosttilskudd kjøpt via utenlandske nettbutikker. Flere av funnene kan være direkte helsefarlige.

Seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.
Seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Det var i løpet av fjoråret at Tollvesenet på oppdrag fra Mattilsynet beslagla 70 ulike kosttilskudd på postterminalen på Alnabru. Analyser av produktene ble foretatt av Statens Legemiddelverk.

Flere av kosttilskuddene inneholdt legemiddelstoffer som bare skal tas i samråd med lege. For høye doser kan gi bivirkninger som synsforstyrrelser, skjelving, hodepine, hjerterytmeforstyrrelser, hjertekrampe og i verste fall død. For høye doser er spesielt farlig for hjertepasienter.

- Innførsel av produkter med innhold av narkotika og anabole steroider er ulovlig og vil bli politianmeldt av Tollvesenet. Vi fant også flere eksempler på at virkestoffer vi fant i analysene ikke står oppført i ingredienslisten til produktene. Dette er ekstra farlig fordi folk ikke vet hvilken fare de utsetter seg for, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Advarer mot utenlandske nettbutikker
-Mattilsynet anser faren for helseskade ved inntak av disse produktene som så høy at vi ønsker å advare publikum mot dem. Produktene er bestilt via utenlandske nettbutikker og Mattilsynet har derfor varslet andre lands myndigheter via våre internasjonale meldesystemer. Vi oppfordrer alle som kjøper kosttilskudd fra utenlandske nettbutikker om å tenke seg svært grundig om, sier Merethe Steen.

Omsetningsforbud for åtte kosttilskudd solgt i Norge
De som selger kosttilskudd har ansvar for at produktene er trygge og at merkingen og markedsføringen er riktig og ikke villeder forbrukerne. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med produkter som selges på det norske markedet og tar årlig stikkprøver til analyser og kontroll av merking og markedsføring. I 2017 sjekket tilsynet 101 produkter fra norske importører og produsenter. Analysene resulterte i omsetningsforbud for åtte produkter.

Kontakter

Bilder

Seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.
Seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.
Last ned bilde
Av 70 kosttilskudd kjøpt fra utenlandske nettbutikker, viste analysene ulovlige produkter i hele 27 av prøvene.
Av 70 kosttilskudd kjøpt fra utenlandske nettbutikker, viste analysene ulovlige produkter i hele 27 av prøvene.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Listeriose-utbrudd: Mattilsynet gjentar råd til utsatte grupper9.1.2019 16:54Pressemelding

Folkehelseinstituttet har siden midten av november sett en økning i rapporterte tilfeller av personer smittet med bakterien Listeria monocytogenes. De fleste av pasientene har spist rakfisk før de ble syke, men det er for tidlig å konkludere om dette er kilden til utbruddet. Mattilsynet gjentar derfor rådet om at eldre med svekket helse, gravide og personer med nedsatt immunforsvar bør unngå matvarer som kan inneholde listeria.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom