Unio

Unio sier nei til et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg

Del

Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner, hadde høringssvar denne uka. Hovedorganisasjonen Unio skriver i sitt høringssvar at et generelt nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg kan komme i strid med prinsippet om lik rett og plikt til utdanning.

Unio behandlet i dag høringssvaret i Unios styre. I høringssvar understreker Unio at bruk av ansiktsdekkende plagg ikke er ønskelig blant barn, elever, studenter og ansatte i barnehager og utdanningsinstitusjoner. «Slike plagg reduserer dialog, kommunikasjon og samhandling som grunnlag for sosial dialog, kommunikasjon og samhandling som grunnlag for sosialt samvær og utvikling av gode læringsmiljø. I de fleste lærings- og undervisningssituasjoner vil det være viktig å kunne se ansiktet til hverandre. Læring er også en sosial aktivitet der gjensidig øyekontakt, mimikk og kroppsspråk er av stor betydning for læringsutbyttet», heter det blant annet i høringssvaret.

Unio mener fagmiljøene er de som er best i stand til å vurdere om ansiktsdekkende plagg er til hinder for at studenten kan gjennomføre den enkelte utdanningen, og at diskusjonen må dreie seg om hvilke tiltak som vil være mest hensiktsmessige for å redusere uønsket bruk i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
«Profesjonell skjønnsutøvelse i utdanningsinstitusjoner vil ha som naturlig konsekvens at lærere/ledere/vitenskapelige ansatte eller andre ansatte samtaler med eleven eller studenten om bruken av ansiktsdekkende plagg», heter det i høringssvaret.

Unio begrunner videre standpunktet med at lik rett til utdanning er et grunnleggende prinsipp i Norge. «Utdanning er viktig, også for å oppnå integrasjon og tillit i det norske samfunnet. Dersom klesplagget ikke er til hinder for gjennomføring av undervisning, mener Unio at det ikke er grunnlag for å forby det».

Unios høringssvar har følgende hovedkonklusjoner:
• Unio mener at bruk av ansiktsdekkende plagg ikke er ønskelig blant barn, elever, studenter og ansatte i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Slike plagg reduserer dialog, kommunikasjon og samhandling som grunnlag for sosialt samvær og utvikling av gode læringsmiljø.
• Unio mener et generelt nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg kan komme i strid med prinsippet om lik rett og plikt til utdanning.
• Etter en samlet vurdering mener Unio at bruken av ansiktsdekkende plagg er så marginal og de lokale utfordringene så varierte, at vi ikke ser behov for et felles nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner som omfatter både elever, studenter og ansatte. Unio mener, i likhet med KD, at gitt det lave antallet personer som bruker nikab og burka i Norge, framstår et nasjonalt forbud som et unødvendig omfattende tiltak.
• Unio mener at et generelt nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg kan komme i strid med religionsfrihet.
• Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning åpner for å vurdere studentens skikkethet innen utdanning for lærer- og helsepersonell. Bruk av ansiktsdekkende plagg kan inngå i en slik skikkethetsvurdering.
• Unio mener dagens ordning som åpner for innføring av lokale forbud er tilstrekkelig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med våre 360 000 medlemmer Norges nest største hovedorganisasjon for arbeidstakere.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom