TINE SA

TINE skal bli Europas mest klimavennlige meieribedrift

Del

I 2025 har TINE en ambisjon om å ha Europas laveste klimagassutslipp per liter melk levert til forbruker. Målet innebærer konkrete og kraftfulle tiltak på transport og produksjonssiden.

-Vi er allerede et godt stykke på veien mot målet, sier direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE, Lars Galtung, og viser til at hele verdikjeden fra gård til bord skal levere på miljø.

TINEs meierier benytter seg av i dag av energi som er over 80 prosent fornybar. Og i 2025 skal alle meieriene og transportvirksomheten være over på fornybare energikilder. På meieriene er det elektrifisering og bioenergi som erstatter fossil energi.

-Vi er kommet så langt i det grønne skiftet på produksjonssiden at vi ikke lenger snakker om muligheter, men konkrete resultater, sier Galtung.

Transport på kumøkk, hydrogen og el
TINE satser også på kraftfulle miljøtiltak innenfor transport. TINE kjører 58 millioner kilometer i året, og mye av utslippene knyttet til industrisiden, kommer fra transport av melk og varer. Når det gjelder alternativene til fossil energi på transportsiden, tror ikke Galtung at det finnes et fasitsvar på dette i dag.

-Vi tror framtidens transport kommer til å basere seg flere energiformer. El kan fungere godt i forhold til distribusjon i byene, mens bioenergi og hydrogen kan være gode løsninger for mellom- og langtransport, sier Galtung.

Han viser til at TINE i disse dager fyller flere biler med biogass fra kumøkk og husholdningsavfall hos Greve Biogass i Vestfold. 

-Vi kjører da på møkk fra våre egne kuer, og dette er sirkulærøkonomi i praksis.

TINE har også, som den første transportaktøren i Norge, bestilt lastebilenes svar på Tesla, Nikola One. Bilen, som er ment for langtransport, har over 1000 hestekrefter og går på elektriske motorer drevet av hydrogen.

Den klimasmarte bonden
Også hos bonden skjer det mye spennende på energisiden. Mange melkebønder har erstattet fossile energikilder med bioenergi, for eksempel flis, mens andre satser på solceller og vindkraft. TINE har også utviklet en miljøkalkulator som nå gir bonden en oversikt over klimagassutslippene per liter produsert melk.

-Sammen med gode klimaråd fra rådgivningskorpset vårt, så kan bonden iverksette mange effektfulle tiltak både i forhold til fôrsammensetning og når man høster graset med tanke på fiberinnhold. Noen av tiltakene kan i sum gi 20 prosent lavere metangassutslipp fra kua, understreker Galtung.

-I sum vil alle tiltakene skape de mest bærekraftige meieriproduktene i markedet, avrunder Galtung.

Kontaktperson:
Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar, Lars Galtung, tel. 98 21 48 12

Kontakter

Bilder

Om TINE SA

TINE SA
TINE SA
Lakkegata 23
0187 Oslo

03080http://www.tine.no

TINE SA er et næringsmiddelkonsern som foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. På den måten skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk natur, landbruk og marked.

Følg saker fra TINE SA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TINE SA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra TINE SA

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom