Kompetanse Norge

Tid for å plusse på kompetansen

Del

Kompetanse Norge lyser ut midler til kurs i grunnleggende ferdigheter. Tilskuddsordningen Kompetansepluss har vokst og er nå på rundt 200 millioner kroner årlig.

Foto: Terje Heiestad/Kompetanse Norge.
Foto: Terje Heiestad/Kompetanse Norge.

– Kompetanseheving gir gevinst for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge som forvalter Kompetansepluss.

Et stort behov

400.000 voksne i Norge har svake ferdigheter i lesing. 800.000 voksne har svake digitale ferdigheter. Det viser den internasjonale undersøkelsen PIAAC.

Samtidig viser Virksomhetsbarometeret 2017 fra Kompetanse Norge at kompetansebehovet i norske virksomheter øker, mens behovet for ufaglært arbeidskraft faller.

– Kompetansepluss skal stimulere til mer læring blant de mange voksne i Norge som trenger å forbedre sine grunnleggende ferdigheter. Det styrker tilknytningen deres til arbeidslivet. Å styrke de grunnleggende ferdighetene er også en døråpner til fagutdanning, fagbrev eller høyere utdannelse, sier Lund.

Oppfordrer mindre virksomheter til å søke

Virksomhetene som tidligere har arrangert kurs for sine ansatte støttet av Kompetansepluss, tilhører en rekke bransjer, blant annet industrien og bygg- og anlegg. Offentlige virksomheter og overnattings- og serveringsbedrifter er andre store brukere av tilskuddsordningen.

– Mange har oppdaget Kompetansepluss, men vi har en overvekt av større virksomheter. Mindre bedrifter vil også være godt tjent med å satse på kurs på arbeidsplassen, sier Lund.

Om Kompetansepluss:

  • Kompetansepluss, tidligere BKA og BKF, er en tilskuddsordning for kurs i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen og i frivilligheten. Den skal bidra til at flere voksne kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Over 60.000 voksne i Norge har så langt fått glede av ordningen, både i arbeidslivet og i frivilligheten.
  • Både virksomheter, tilbydere av kurs og frivillige organisasjoner kan søke om støtte til kurs i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk.
  • Det er dokumentert at ordningen fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.
  • Sju millioner kroner er i år øremerket til bruk i samiske språkforvaltningskommuner.
  • Kompetanse Norge forvalter Kompetansepluss. Kompetanse Norges visjon er en offensiv kompetansepolitikk som bidrar til at færrest mulig står utenfor arbeids- og samfunnsliv.
  • Søknadsfristen er 13. november. Det kan søkes via nettsidene til Kompetanse Norge. 

Kontakter

Seniorrådgiver Thomas Theis-Haugan. Tlf.: 936 728 79. E-post: thomas.theis-haugan@kompetansenorge.no.

Bilder

Foto: Terje Heiestad/Kompetanse Norge.
Foto: Terje Heiestad/Kompetanse Norge.
Last ned bilde
Direktør i Kompetanse Norge, Gina Lund. Foto: Terje Heistad/KompetanseNorge.
Direktør i Kompetanse Norge, Gina Lund. Foto: Terje Heistad/KompetanseNorge.
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk er underlagt Kunnskapsdepartementet, Vårt nasjonale oppdrag er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Vi skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. For å få til dette, samarbeider vi med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom