Fagforbundet

Tariffoppgjøret i kommunesektoren: LO Kommune krever økt kjøpekraft, likelønnstiltak og uttelling for kompetanse

Del

LO Kommune krever et generelt kronetillegg til alle medlemmene sine i kommunene. Forhandlingssammenslutningen krever at oppgjøret innrettes slik at alle får økt kjøpekraft, og at de lavest lønte tilgodeses spesielt.

- Over noen år har enkelte yrkesgrupper hatt en lønnsutvikling som er mye høyere enn resten. Det kan ikke fortsette, sier Mette Nord, leder av LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

- Alle ansatte i kommunene gjør en verdifull jobb og må få en reell lønnsutvikling. Det er ikke bra for samfunnet at det blir for store forskjeller, og de sentrale lønnsoppgjørene, sammen med skattesystemet, er de viktigste verktøyene for å bremse forskjellsutviklingen, sier Nord.

LO Kommune peker på at kvinneandelen i kommunene er høy og utgjør over 75 prosent av årsverkene. Ferske tall viser at kvinners lønn som andel av menns lønn har steget gradvis de siste åra, men utviklingen går for sakte. I tillegg er det en viss grad av ulikelønn mellom kvinner og menn med samme utdanningsnivå. LO Kommune krever at dette må utjevnes.

LO Kommune fører en tariffpolitikk som skal sikre en rettferdig lønn i samsvar med arbeidsoppgaver, utdanning og kompetanse. Dette gjenspeiles i profilen som ligger til grunn for de økonomiske kravene.

- Arbeidslivet har skrevet under på en nasjonal kompetansepolitisk strategi som innebærer å satse på et kompetanseløft, sier Mette Nord. Kommunene har et ansvar for å sikre at arbeidstakerne har den kompetansen som er i samsvar med behovet. LO Kommune vil derfor fremme konkrete krav knytta til uttelling for kompetanse.

 Noen av LO Kommunes krav

  • Et generelt tillegg til alle ansatte
  • Garantilønn og lavest utregnet årslønn heves med minimum det generelle tillegget
  • Tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
  • Heving av ubekvemstilleggene
  • Uttelling for kompetanse
  • Tiltak for å øke andelen heltidsansatte

For mer informasjon i KS-oppgjøret:
Kari-Sofie Jenssen, informasjonsrådgiver, 916 53 076
Geirmund Jor, informasjonsrådgiver, 416 28 263

Nøkkelord

Kontakter

Kari-Sofie Jenssen, informasjonsrådgiver, 916 53 076
Geirmund Jor, informasjonsrådgiver, 416 28 263

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

LO Kommunes forhandlingssammenslutning består av Fagforbundet, EL&IT Forbundet, Skolenes landsforbund, FO og MFO.

LO kommune forahndler på vegne av omlag 200 000 medlemmer. 

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom