Helse Sør-Øst RHF

Syv prosjekter får store forskningsbevilgninger

Del

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har tildelt forskningsmidler på til sammen 135 millioner kroner til syv store prosjekter. Fire av prosjektene koordineres fra Oslo universitetssykehus, to fra St. Olavs hospital i Trondheim og et fra Helse Bergen. Hvert prosjekt får mellom 15 og 20 millioner kroner.

- Dette er tredje tildeling i regi av KLINBEFORSK.  Programmet anerkjennes nå av fagmiljøene som et sentralt virkemiddel for å øke antallet nasjonale, kliniske studier, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.


Flere pasienter skal delta

KLINBEFORSK er etablert for å bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltagelse i utprøvende behandling gjennom klinisk behandlingsforskning. Prosjekter finansiert av programmidlene skal legge vekt på deltagelse av pasienter fra alle helseregioner. Brukerne skal medvirke i prosjektene.


- Klinisk behandlingsforskning har som mål å forbedre og utvikle eksisterende behandlinger eller utprøve og evaluere nye. Prosjektene skal på den måten bidra til helsetjenester av god kvalitet og møte morgendagens krav til pasientbehandling. Vi har store forventninger til de syv prosjektene som nå mottar midler, sier Cathrine M. Lofthus.


Internasjonal vurdering av 32 søknader


En internasjonal fagkomité har vurdert 32 søknader etter kriterier for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi. Komiteen har bestått av fageksperter med lang erfaring innen klinisk behandlingsforskning. De fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene vedtok komiteens innstilling 19. november.

Prosjekt

Koordinerende institusjon /  prosjektleder

Tildeling (mill. kroner)

Fecal Transplantation for Primary Clostridium Difficile Infection

Oslo universitetssykehus HF/ Michael Bretthauer

19.89

Urine based surveillance of bladder cancer patients.

Oslo universitetssykehus HF/ Guro Elisabeth Lind

19.96

The ReSScue study; a randomized controlled phase I/II trial to explore clinical and mechanistic effects of transplanting a standard cultivated gut microbiome in patients with Systemic Sclerosis

Oslo universitetssykehus HF/ Øyvind Molberg

19.00

The REMNANT study – Does early treatment of relapse increase survival in myeloma?

Oslo universitetssykehus HF/ Fredrik Hellem Schjesvold

20.00

Acceptance and commitment therapy with and without enhanced mindfulness training for chronic pain: A randomized controlled efficacy and mediator study.

St. Olav’s hospital HF/

Petter Christian Borchgrevink

19.94

The Norwegian Trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction – NOREx.

St. Olav’s hospital HF/

Kaare Bønaa

20.00

Proteasome blockade to sensitize glioblastoma with unmethylated MGMT promoter to temozolomide chemotherapy: Phase II multicenter clinical trial.

Helse Bergen HF/

Dorota Goplen

15.78

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

02411https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom