Den norske kirke

Størst oppslutning om Kjetil Haga

Del

Domprosten i Tønsberg, Kjetil Haga har fått størst oppslutning i avstemningsrunden foran tilsetting av ny biskop i Tunsberg bispedømme.

Tre kandidater står igjen før tilsetting av ny biskop i Tunsberg i juni. Fra venstre: Kjetil Haga, Jan Otto Myrseth og Øystein Magelssen.
Tre kandidater står igjen før tilsetting av ny biskop i Tunsberg i juni. Fra venstre: Kjetil Haga, Jan Otto Myrseth og Øystein Magelssen.

12. mars presenterte Tunsberg bispedømmeråd en liste på fem kandidater til å bli biskop i Tunsberg. En sjette kandidat ble tilleggsnominert 4. april.

Etter avstemningsrunden 4. april - 3. mai står disse tre igjen som kandidater til å overta etter Per Arne Dahl:

Kjetil Haga (51), domprost i Tønsberg.
Jan Otto Myrseth (61), domprost i Bergen.
Øystein Magelssen (52), generalsekretær, Norges KFUK-KFUM.

Nå skal alle biskopene og Tunsberg bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet. På Kirkerådets møte i Tønsberg 6.-8. juni blir ny biskop i Tunsberg tilsatt. Valget står mellom de tre som fikk størst oppslutning i vårens avstemningsrunde.

Stillingen som biskop i Tunsberg blir ledig etter at biskop Per Arne Dahl går av til sommeren. Dahl som har vært biskop i Tunsberg bispedømme siden 2014, har sin avskjedsgudstjeneste i Tønsberg domkirke søndag 17. juni.

Tunsberg bispedømme dekker Vestfold og Buskerud fylker. Bispedømmet er delt inn i 10 prostier og 111 sokn. Det er 370 894 medlemmer og tilhørige til Den norske kirke i Tunsberg. Det tilsvarer ca. 70 % av de 530 827 innbyggerne i bispedømmet ved sist årsskifte.

Prosessen fram mot tilsetting av ny biskop omfatter en bred avstemningsrunde med 434 stemmeberettigede: Menighetsråd, kirkelig ansatte og landets proster og teologiske professorer. Til sammen har 295 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp tre navn i prioritert rekkefølge.

Disse har avgitt sine stemmer:
- menighetsrådene i Tunsberg bispedømme,
- prester i offentlig kirkelig stilling i Tunsberg bispedømme,
- vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Tunsberg bispedømme,
- prostene i alle bispedømmene,
- professorer i teologiske fag ved de teologiske fakultetene og ledere av praktisk-teologiske utdanninger ved Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske Menighetsfakultet og Misjonshøgskolen.

Kirkemøtet 2012 vedtok at Kirkerådet ved tilsetting av biskop må velge en av de tre med flest stemmer. Samtidig vedtok Kirkemøtet at førstestemmer gis vekting lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3. For å sikre lokal innflytelse i prosessen teller stemmer fra menighetsrådene 1/3, prester og andre i vigslede stillinger i det aktuelle bispedømmet 1/3 og nasjonale stemmer 1/3 (proster og teologiske professorer).

Vektingen av stemmene med utgangspunkt i fordeling av 100 "poeng", gir dette resultatet:

Haga        26,11 %
Myrseth        21,44 %
Magelssen    17,57 %
Jepsen        16,12 %
Thomassen    10,40 %
Lewin        8,36 %


Vestfold og Buskerud fylker ble skilt ut som eget bispedømme fra Oslo bispedømme i 1947. Tunsberg bispedømmes første biskop valgt i 1948.

Tidligere biskoper i Tunsberg:
Bjarne Skard 1948−1961
Dagfinn Hauge 1961−1978
Håkon Andersen 1978−1990
Sigurd Fredrik Osberg 1990−2002
Laila Riksaasen Dahl 2002−2014
Per Arne Dahl 2014-2018

Bilder

Tre kandidater står igjen før tilsetting av ny biskop i Tunsberg i juni. Fra venstre: Kjetil Haga, Jan Otto Myrseth og Øystein Magelssen.
Tre kandidater står igjen før tilsetting av ny biskop i Tunsberg i juni. Fra venstre: Kjetil Haga, Jan Otto Myrseth og Øystein Magelssen.
Last ned bilde
Bildet i større utgave
Bildet i større utgave
Last ned bilde

Dokumenter

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Forslag til ny tros- og livssynslov og OVF-melding: Godt grunnlag for å være folkekirke fremover21.6.2019 13:52:53 CESTPressemelding

Den norske kirke er glad for at regjeringens fremlegg til ny tros- og livssynslov (trossamfunnsloven) nå er klart, og for at tros- og livssyn løftes frem som en positiv verdi i samfunnet. Kirken er også positiv til å få to konkrete alternativer til eierskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), og vil legge opp til en åpen og konstruktiv dialog med departementet.