Amedia

Sterkt resultat fra Amedia i 2016

Del

Fremgangen fortsetter i Amedia. Konsernet leverte i 2016 et brutto driftsresultat (EBITDA) på 422 millioner, og gikk ut av året med rekordsterk vekst i antall betalende abonnenter.

«Vår digitale innholdsstrategi er en suksess. Amedia leverer solide resultater som sikrer våre lokalaviser stor konkurransekraft. Abonnementsveksten kommer som et resultat av et sterkt fokus på redaksjonell innholdsutvikling. 2016 markerer et historisk trendskifte ved at mediehusenes brukerinntekter for første gang er større enn annonseinntektene», sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar. 

Amedia snudde i 2016 en 12-årig sammenhengende negativ opplagsutvikling til pluss. Konsernets aviser økte antall heldigitale abonnenter med 134 prosent og antall betalende kunder totalt med 6,3 prosent. Som følge av dette, økte abonnementsinntektene for sammenlignbare aviser med 62 millioner eller 5,1 prosent i 2016, og veksten tiltok gjennom året. 

Den gode utviklingen fortsetter i 2017. Per 1. mars har Amedia 495 000 betalende kunder, 31 000 flere enn ett år tidligere. Antall rent digitale abonnenter er 128 000 og utgjør 26 prosent av konsernets kundemasse. 

Annonseinntektene i sammenlignbare aviser ble redusert med 16 prosent eller 257 millioner i 2016, og både papirannonseringen og den digitale annonseringen går tilbake. 

Totalt harAmedia 517 000 aktive aID-kunder ved inngangen til mars. Antallet øker i takt med abonnementsveksten, og Are Stokstad understreker at det legger grunnlaget for også å lykkes bedre i annonsemarkedet fremover: 

«Annonsemarkedet var krevende også for Amedia i 2016. Derfor tar vi offensive grep for å øke lokalavisenes attraktivitet i annonsemarkedet. Gjennom bruk av Googles teknologi vil vi etter påske tilby langt høyere kvalitet på målgruppesalg og skreddersydde annonseprodukter. Vi forventer derfor at Amedia vil få betydelig vekst innenfor programmatisk annonsesalg fremover», sier Stokstad. 

Amedias EBITDA for 2016 er på 422 millioner og gir en EBITDA-margin på 11,2 prosent. Resultatet er på nivå med 2015. «Konsernet har en sterk finansiell stilling. Siden 2013 er gjelden redusert med 1 milliard, og selskapet er godt rustet for fortsatt sterk vekst», sier Stokstad.

EBITDA (mill. kr)

2016

2015

Lokale Medier Norge

427

431

Trykk Russland

30

39

Digitale Medier

38

36

Annen virksomhet

-74

-70

EBITDA før pensjonseffekt

422

436

Amedia (mill. kr)

2016

2015

Driftsinntekter

3 777

4 151

EBITDA før pensjonseffekt

422

436

EBITDA

422

490

EBIT

148

304

Resultat før skatt

123

267

EBITDA-margin før pensjonseffekt

11,2 %

10,5 %

Egenkapitalandelen er 45,3 % ved utgangen av 2016. Netto rentebærende gjeld er -42 millioner, som innebærer at kontantbeholdningen er større enn rentebærende gjeld.

Kontakter

Bilder

Om Amedia

Amedia
Amedia
Akersgata 34
0107 Oslo

22 00 90 00http://www.amedia.no

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Daglig når konsernets medier 1,9 millioner lesere.

Amedias redaksjonelle medarbeidere er hver dag til stede i lokalsamfunn over hele landet for å rapportere om det som skjer. Samtidig bidrar våre selgere til å skape lokale markedsplasser gjennom å koble lokale næringsdrivende med kunder. Sammen dekker disse funksjonene vårt samfunnsoppdrag i alle lokalesamfunn hvor Amedia er til stede. Verdiene som ligger til grunn for Amedias tolking av samfunnsoppdraget finner man i vår forretningsidé og vår utgivererklæring.