Patentstyret

Sterk økning i norske patentsøknader til Europa

Del

Antall søknader fra norske søkere til Det europeiske patentverket (EPO) økte med nesten 15 % i 2018

EPO, som behandler europeiske patentsøknader, mottok i fjor 174 000 søknader, en økning på 4,6 %. Norges økning er langt over gjennomsnittet i Europa, og størst av alle de skandinaviske landene. Tyskland leverte flest patentsøknader i Europa, mens Norge havner på 14. plass. Blant de norske selskapene som leverte flest søknader finner vi store norske industriselskap som Yara, PGS Geophysical og Nordic Semiconductor.
   - Det er gledelig at norsk næringsliv søker flere patenter i Europa, og derved kan styrke konkurranseevnen sin, sier direktør i Patentstyret, Per Foss.


Kontakter

Seniorrådgiver i Patentstyret, Jacob Calmeyer
Mobil 97 54 84 63

Dokumenter

Om Patentstyret

Patentstyret
Patentstyret
Sandakerveien 64
0484 Oslo

+47 22 38 73 00http://www.patentstyret.no

Patentstyret fremmer innovasjon og verdiskaping i næringsliv og samfunn, både i rollen som nasjonal immaterialrettsmyndighet og som veileder og kunnskapsleverandør.