GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Statlig garanti til nytt vindkraftverk sikrer krafttilførsel til smelteverk

Del

En ny langsiktig kraftavtale er inngått mellom Guleslettene Vindkraft og aluminumsprodusenten Alcoa Norway ANS. Statlige GIEK har bidratt ved å garantere for Alcoa Norways betalingsforpliktelser.

Installasjon av nytt vindkraftverk. Foto: Vestas Wind Systems
Installasjon av nytt vindkraftverk. Foto: Vestas Wind Systems

Guleslettene Vindkraft AS bygger det nye vindkraftverket på Guleslettene i Bremanger og Flora kommune i Sogn og Fjordane. Kraften skal selges til aluminiumselskapet Alcoa Norway ANS gjennom en langsiktig kraftavtale, og vil benyttes ved smelteverket i Mosjøen, som sysselsetter over 450 industriarbeidere.

Alcoa Norway er den nest største kraftbrukeren i Norge; selskapets to aluminiumsverk har samlet et årsforbruk på om lag 5 TWh. GIEK stiller garanti på 88 millioner euro (om lag 840 millioner kroner) for Alcoa Norway sine betalingsforpliktelser under kraftavtalen.

Nok vindkraft for en stor norsk by

Dette er det tredje store vindkraftprosjektet som realiseres med garanti fra GIEK. Det første var vindkraftverket som skal bygges på Kvitfjell og Raudfjell i Troms, og deretter vindkraftverket som skal bygges på Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland.

– Vi bygger tillit mellom langsiktige, kommersielle parter, sier adm.dir. i GIEK, Wenche Nistad. Alle GIEKs garantier gis på markedsmessige vilkår, legger hun til.

– Jeg er glad for at vi sammen kan hjelpe til med det grønne skiftet og sikre viktige industriarbeidsplasser i Norge.

Kraftverket skal etter planen være klart til drift ved utgangen av 2020. Vindparken vil ha en forventet årlig produksjon på 710 GWh, som tilsvarer elforbruket til mer enn 40 000 norske husholdninger.

Kraftgaranti bidrar både til fornybar kraft og verdiskapning i industrien

­Kraftordning har eksistert siden 2011, men det ble ikke blitt stilt garantier før i 2017.

– At vi nå ser flere kraftgarantier utstedt på kort tid, skyldes blant annet at mange kraftavtaler utløper rundt 2020, forteller Wenche Nistad, adm.dir. i GIEK.

– Vindkraft har under tiden også blitt et konkurransedyktig alternativ for industrien.

Stilte garantier utgjør nå i underkant av fire milliarder av kraftordningens ramme på 20 milliarder kroner.

– Det er svært gledelig at industrien har flere prosjekter og kraftavtaler som blir realisert ved hjelp av kraftordningen. Det viser vilje til å satse fremover og til å skape arbeidsplasser. Avtaler mellom kraftintensiv industri og vindkraftnæringen forsterker det grønne fotavtrykket til norsk industri, og viser den unike fleksibiliteten i det nordiske kraftsystemet, sier Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Kraftgarantien gjør det mulig for vindkraftverk å tilby langsiktige kraftavtaler til industrien, og er dermed medvirkende til at viktige norske industriarbeidsplasser opprettholdes, sier Nistad.

– Det er også hyggelig at Vestlandet for første gang får et vindkraftverk med GIEK-garanti, avslutter hun.

Om kraftordningen

  • Ble vedtatt av Stortinget i 2009 og ble etablert etter at EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente ordningen i 2011.
  • Skal medvirke til at industribedrifter kan inngå langsiktige kraftavtaler på forretningsmessige vilkår. Ordningen er således er ikke direkte tilknyttet eksporttransaksjoner.
  • Gir GIEK mulighet til å stille garantier overfor kraftselger og finansinstitusjoner knyttet til langsiktige kraftavtaler med kraftintensiv industri.
  • Forbeholdes kraftkjøpere registrert i Norge med virksomheter innenfor trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller.
  • Har en ramme på 20 milliarder kroner hvor av fire milliarder nå er benyttet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Installasjon av nytt vindkraftverk. Foto: Vestas Wind Systems
Installasjon av nytt vindkraftverk. Foto: Vestas Wind Systems
Last ned bilde
Installasjon av nytt vindkraftverk. Foto: Vestas Wind Systems
Installasjon av nytt vindkraftverk. Foto: Vestas Wind Systems
Last ned bilde

Om GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.giek.no

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i norske eksportbedrifter ved å stille garantier på vegne av staten. Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov, og dekker blant annet politisk og kommersiell risiko på lån fra private eller offentlige finansinstitusjoner. GIEK er et supplement til private finansinstitusjoner, og skal resultatmessig gå i balanse over tid.

Følg saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

GIEK utløste eksport for 16,2 milliarder kroner i 201512.6.2015 14:46Pressemelding

(Oslo, 12. juni 2015): Økt etterspørsel innen fornybar energi og fastlandsindustri, men krevende innen olje og gass. Det er den klare tendensen GIEK har registrert i løpet av årets første tertial (januar til og med april). GIEK har i denne perioden utstedt nye garantier for 8,2 milliarder kroner som utløste 16,2 milliarder kroner i eksportkontrakter. Samtidig har GIEK satt av nye 0,9 milliard kroner i regnskapet til fremtidige tap.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom