Norges idrettsforbund

Siri Beate Hatlen nytt styremedlem i Stiftelsen Antidoping Norge

Del

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har oppnevnt Siri Beate Hatlen som nytt styremedlem i Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) for perioden 2018 til 2022.

Hatlen er utdannet sivilingeniør og MBA, og har over flere år innehatt en rekke styrelederverv i offentlig og privat sektor, blant annet som styreleder for Entra og som leder av organisasjonskomiteen for Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer.

- Siri Beate Hatlen har solid erfaring med styrearbeid, også som styreleder. Vi er overbevist om at Hatlen, med sin omfattende ledererfaring, vil bidra til ytterligere å styrke antidopingarbeidet i Norge, og er derfor svært tilfredse med at hun har takket ja til dette styrevervet, sier NIFs generalsekretær Karen Kvalevåg.

Dette er en spennende og viktig oppgave og jeg er veldig glad for den tilliten NIF viser meg ved oppnevningen til styret i Antidoping Norge, sier Siri Beate Hatlen.

Hatlen erstatter Valgerd Svarstad Haugland som går ut av styret etter åtte års funksjonstid, hvorav de siste syv årene som styreleder.

- NIF har delegert oppgaven med å ta dopingkontroller og påtale eventuelle brudd på antidopingreglene til ADNO. Stiftelsen er også en verdifull samarbeidspartner i det forebyggende antidopingarbeidet. Gjennom sitt arbeid i styret i ADNO har Valgerd Svarstad Haugland utført en viktig oppgave for idretten, og vi er takknemlige for hennes innsats og engasjement, sier Karen Kvalevåg.  

Bakgrunn:

NIF har det overordnede og formelle ansvaret for at WADAs antidopingregelverk etterleves i den organiserte idretten i Norge. Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre at alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten, er omfattet av antidopingregelverket.

Stiftelsen Antidoping Norge ble opprettet i 2003 av Staten og NIF. Stifterne utpeker hver tre av styrets seks medlemmer. Medlemmene oppnevnes for fire år av gangen, og kan gjenvelges for ytterligere en funksjonsperiode.

NIF har delegert til stiftelsen oppgaven med å ta dopingkontroller av alle som deltar idrettslig aktivitet under NIF, samt å påtale eventuelle brudd på antidopingreglene til NIFs domsorganer. 

Bilder

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

Gro Holstad er ansatt som organisasjonssjef NIF sentralt15.5.2019 12:27:05 CESTPressemelding

Gro Holstad (56) har takket ja til stillingen som organisasjonssjef NIF sentralt. Hun har siden 2014 vært generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet. Før det kom hun fra stillingen som assisterende generalsekretær i Diabetesforbundet hvor hun var i 12 år. Gro kjenner idretten god da hun både har vært ansatt og hatt styreverv i Bedriftsidrettsforbundet i mange år. Hun har også bidratt i utvalg oppnevnt av NIF og samarbeidet med særforbund og idrettskretser.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom