Sparebanken Vest

Rollebytte for Vestlandets ledende næringer

Del

Bedriftslederne på Vestlandet har i løpet av fire år snudd opp ned på hvilken næring de tror kommer til å være den dominerende i fremtiden. Og tross økende forventninger om at fremtiden innebærer omstilling er det kun én av fire bedrifter som investerer i innovasjon i dag.

Andelen bedriftsledere på Vestlandet som spår at havbruk og fiske blir en av de viktigste næringene om 30 år har økt med 21 prosentpoeng til 65 prosent.  Foto: Colourbox
Andelen bedriftsledere på Vestlandet som spår at havbruk og fiske blir en av de viktigste næringene om 30 år har økt med 21 prosentpoeng til 65 prosent. Foto: Colourbox

Havet den neste oljen? Bedriftsledere på Vestlandet ble spurt både i 2013 og 2017 om hvilke næringer tror de tror blir de viktigste for Vestlandet i fremtiden?

GRAFIKK VESTLANDSINDEKS 1/2017: Havet den neste oljen? Bedriftsledere på Vestlandet ble spurt både i 2013 og 2017 om hvilke næringer de tror blir de viktigste for Vestlandet i fremtiden.

I Vestlandsindeks for første kvartal 2017 ble de 700 bedriftslederne i rundspørringen spurt om hvilke tre næringer de forventer blir de viktigste om 30 år. Svarene viser at 42 prosent av bedriftslederne spår at olje, gass og offshore blir den viktigste næringen på Vestlandet om 30 år. Det er ned fra 62 prosent i en tilsvarende måling i fjerde kvartal 2013. Samtidig har andelen bedriftsledere som spår at havbruk og fiske blir en av de viktigste næringene økt med 21 prosentpoeng til 65 prosent.

- Denne utviklingen kan nok i stor grad forklares med at dagens bedrifter er farget av den nåværende situasjonen når de skal spå fremtiden. Krise i oljeindustrien på den ene siden og rekordpriser og jubelår innen havbruk og fiske på den andre blir fort selvoppfyllende profetier, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

- Jeg tror imidlertid bedriftslederne er inne på noe av det som er kjernen i næringslivet på Vestlandet. Vi har gjennom generasjoner levd av havet, og jeg tror det ligger også uante muligheter innenfor havbruk og fiske som vi ikke ser i dag, og som vil ha en annen form i fremtiden enn det vi ser i dag, fortsetter Fresvik. I tillegg til havbruk og fiske har det også vært en økning fra 12 til 23 prosent som tror vann-, bølge- og vindkraft vil bli en av de viktigste næringene om 30 år.

Fresvik presenterer undersøkelsen om Sparebanken Vest sin temperaturmåler Vestlandsindeks nr. 1/2017 på Vestlandskonferansen i Stavanger torsdag. Årets konferanse heter «Et hav av muligheter».
- Samtidig tror jeg, i likhet med hver fjerde bedriftsleder, at oljenæringen vil fortsatt ha stor betydning for vår landsdel i særdeleshet også 30 år frem i tid, fortsetter Fresvik. Hun peker på at bare de siste dagene har nye utbygginger blitt kjent, men at veksten i næringen på norsk sokkel nå hviler på en håndfull svært store utbyggingsprosjekter som er i sikte.

For å sikre bedriftene suksess i fremtiden er det en rekke områder bedriftslederne mener regjeringen må satse.
- Fortsatt er det slik at bedriftene ønsker drahjelp fra myndighetene på en rekke områder, og derfor er det kanskje mer interessant å se at de to områdene hvor det har vært størst endring i ønske om drahjelp er innenfor Kunnskap og FoU og Styrket miljøsatsing. På fire år har det vært en dobling i antall bedriftsledere som ønsker at regjeringen prioriterer kunnskap og FoU, mens det har vært en tredobling i antall som mener regjeringen må prioritere miljøsatsingen, sier Fresvik.

Vegrer seg for omstilling?
For å sikre fremtidig suksess snakkes det i alle bransjer om omstillingsevne. Vestlandet har tradisjon for å evne å omstille seg. Likevel viser undersøkelsen at det har vært en marginal nedgang i bedrifter som investerer i innovasjon og utvikling i år sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse for ett år siden. Nå svarer 25 prosent av de spurte at de investerer i dette, mot 29 prosent i fjor.

- Jeg tror ikke ett år gjør underverker når det gjelder innovasjon og utvikling. Imidlertid synes jeg det er foruroligende at når vi spør bedriftene om de forventer å investere i innovasjon og utvikling fem år frem i tid, så svarer bare 35 prosent ja. Det viser at viljen til omstilling er tilstede, men at ambisjonen ikke i tilstrekkelig grad er fulgt opp av handling. Skal Vestlandet lykkes med den nødvendige omstillingen vi står overfor må iveren etter å se seg om etter nye muligheter betydelig opp, sier konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest Ragnhild Janbu Fresvik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Andelen bedriftsledere på Vestlandet som spår at havbruk og fiske blir en av de viktigste næringene om 30 år har økt med 21 prosentpoeng til 65 prosent.  Foto: Colourbox
Andelen bedriftsledere på Vestlandet som spår at havbruk og fiske blir en av de viktigste næringene om 30 år har økt med 21 prosentpoeng til 65 prosent. Foto: Colourbox
Last ned bilde
Havet den neste oljen? Bedriftsledere på Vestlandet ble spurt både i 2013 og 2017 om hvilke næringer de tror blir de viktigste for Vestlandet i fremtiden. Grafikk: Sparebanken Vest
Havet den neste oljen? Bedriftsledere på Vestlandet ble spurt både i 2013 og 2017 om hvilke næringer de tror blir de viktigste for Vestlandet i fremtiden. Grafikk: Sparebanken Vest
Last ned bilde
Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør bedriftsmarked, Sparebanken Vest (Foto: Studio 1 Fotografene)
Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør bedriftsmarked, Sparebanken Vest (Foto: Studio 1 Fotografene)
Last ned bilde

Lenker

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 270.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

NÅ HAR OLJEEKSPONERTE BEDRIFTER INNHENTET RESTEN AV NÆRINGSLIVET30.11.2017 23:30Pressemelding

Vestlandsindeks 4/17, en undersøkelse blant 700 bedriftsledere på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, indikerer at todelingen av vestlandsøkonomien nå er betraktelig mindre og at olje- og gassrelatert virksomhet igjen har kommet opp i fart. Resultatindeksen som viser bedriftene økonomiske situasjon siste tre måneder faller, mens forventningene til utviklingen neste seks måneder stiger til høyeste nivå siden 2. kvartal 2014.

KETCHUP-EFFEKTEN KJEM IKKJE PÅ VESTLANDET6.9.2017 00:01Pressemelding

Vestlandsindeks 3/17 viser at det verste er bak oss og sysselsettinga stig igjen på Vestlandet, særleg blant bedrifter tilknytt olje og gass-sektoren. Samstundes er framtidsutsiktene noko avdempa – ketchup-effekten kjem ikkje. Ei knapp veke før Stortingsvalet meiner Vestlandsbedriftene og at den komande regjeringa bør satse på lågare skatter og avgifter, og auka investeringar i samferdsle for å sikre økonomisk vekst blant vestlandsbedriftene. Særleg lågare arbeidsgivaravgift segler opp som den føretrekte skattereduksjonen for å auka sysselsettinga.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom