Medietilsynet

Riksblokk II blir ledig – kom med innspill innen 5. april

Del

Norkring har levert tilbake konsesjonen for Riksblokk II med virkning fra og med 16. mai 2019. Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker innspill på hvordan frekvensblokka skal brukes i fremtiden.

Medietilsynet og Nkom ønsker innspill på hva Riksblokk II kan brukes til etter 15. mai. Foto Medietilsynet
Medietilsynet og Nkom ønsker innspill på hva Riksblokk II kan brukes til etter 15. mai. Foto Medietilsynet

Medietilsynet og Nkom har fått i oppdrag av Kultur- og Samferdselsdepartementet om å utrede hvordan Riksblokk II kan brukes. Utredningen skal leveres 21. juni, og vil danne utgangspunktet for en politisk beslutning om fremtidig bruk av Riksblokk II-ressursen.

Dette ønsker vi tilbakemelding på

• Hvilke tjenester bør frekvensblokka benyttes til fremover?
• Bør det gjelde særskilte vilkår, og i så fall hvilke, for at ressursen i størst mulig grad skal bli benyttet? 
• Hva er fordelene/ulempene med å dele opp Riksblokk II til eventuelle lokale nett/storbynett dersom frekvensblokka skal benyttes til digital radio?
• Hvilken tildelingsform bør benyttes dersom det foreligger konkurranse om ressursen? 
• Er det mediemangfoldsmål og eventuelle andre kulturpolitiske hensyn som bør vektlegges ved vurderingen av fremtidig bruk av denne ressursen? 
• Andre problemstillinger og oppfatninger om temaet enn de ovennevnte ønskes også velkommen

Merk innspillet med «Riksblokk II», og send på e-post til firmapost@nkom.no med kopi til kgu@nkom.no innen 5. april 2019.

Innspill vil i utgangspunktet bli offentliggjort på Medietilsynet og Nkom sine hjemmesider, og vi ber derfor om at svarene utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom svarene inneholder opplysninger som innsender ikke ønsker skal bli offentlig, må dette fremgå tydelig og begrunnes.

Les hele kunngjøringen her

Dette er Riksblokk II

I Norge har vi til sammen fire landsdekkende frekvensblokker som er avsatt til digitale kringkastingstjenester. Riksblokk II er en av disse fire frekvensblokkene, og er en landsdekkende kommersiell DAB-blokk som er lite utbygd. Norkring innehar frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i Riksblokk II frem til 15. mai 2019. DAB Regionblokka er delt opp i åtte regioner og innehas av NRK, mens DAB Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen dekker hele fastlands-Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynet og Nkom ønsker innspill på hva Riksblokk II kan brukes til etter 15. mai. Foto Medietilsynet
Medietilsynet og Nkom ønsker innspill på hva Riksblokk II kan brukes til etter 15. mai. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom