Den norske kirke

Presentasjon av rapport om Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Del

Forskere ved VID vitenskapelige høgskole presenterer 11. januar en evalueringsrapport med gjennomgang av virksomheten ved Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Etter 20 års drift ønsket ressurssenteret selv en slik rapport. En særskilt bevilgning fra Kirkerådet gjorde arbeidet mulig.

En spørreundersøkelse som 1054 kirkeansatte besvarte, er en del av evalueringen. I tillegg er det blant annet foretatt 68 individuelle intervjuer.

På rapportens 136 sider (pluss vedlegg) finnes det omfattende drøftinger og vurdering av virksomheten. Rapporten tar for seg den faglige kvaliteten ved de tjenestene Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep leverer innenfor områdene bearbeidings-, håndterings- og forebyggingskompetanse. Evalueringen vurderer også måten virksomheten er organisert på.

Arbeidet med denne rapporten har vært utført av ph.d.-stipendiat Gyrid Gunnes, professor Hans Stifoss-Hanssen, phd-stipendiat Stephen Sirris, professor em Olav Helge Angell, førstelektor Lene Østby, førsteamanuensis Marianne Rodriguez Nygård, professor Hans Morten Haugen og professor Sidsel Sverdrup.

Gunnes har vært prosjektleder og ledet arbeidet med rapporten, Stifoss-Hanssen har vært faglig ansvarlig. Alle disse er ansatt ved VID.

  • Pressen er velkommen til presentasjonen av rapporten fredag 11. januar kl. 09.30 i Kirkens hus, Rådhusgt. 1-3, Oslo.

Kontaktperson:

Hans Stifoss-Hanssen, Professor, Program director PHD,

VID Specialized University Oslo,

Tel +47 900 57 207, +47 22 96 37 75

https://www.vid.no/kontakt-oss/ansatte/hans-stifoss-hanssen/

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Priv. til red.: Pressekonferanse 25. januar med nytilsatt biskop i Stavanger bispedømme23.1.2019 11:09:43 CETPresseinvitasjon

På møtet i Kirkerådet blir det torsdag kveld, 24. januar, tilsatt ny biskop i Stavanger bispedømme. Den nye biskopen møter pressen i Stavanger domkirke, Haakon VIIs gate 2 i Stavanger fredag 25. januar kl. 10.00. Se overføring via Facebook På pressekonferansen deltar disse sammen med den nytilsatte biskopen: Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum. Leder i Stavanger bispedømmeråd, Marie Klakegg Grastveit. Preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien.

Religionspolitikk høyere på dagsorden22.1.2019 12:35:52 CETPressemelding

- Med denne plattformen forplikter regjeringen seg på en politikk som både sikrer likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn og som anerkjenner folkekirkens viktige rolle i samfunnet. Men vi stiller oss undrende til å overføre livssynsansvaret fra Kulturdepartementet til Barne- og familiedepartementet. Det er også et annet signal enn det plattformen for øvrig legger opp til, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.