Den norske kirke

Presentasjon av rapport om Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Del

Forskere ved VID vitenskapelige høgskole presenterer 11. januar en evalueringsrapport med gjennomgang av virksomheten ved Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Etter 20 års drift ønsket ressurssenteret selv en slik rapport. En særskilt bevilgning fra Kirkerådet gjorde arbeidet mulig.

En spørreundersøkelse som 1054 kirkeansatte besvarte, er en del av evalueringen. I tillegg er det blant annet foretatt 68 individuelle intervjuer.

På rapportens 136 sider (pluss vedlegg) finnes det omfattende drøftinger og vurdering av virksomheten. Rapporten tar for seg den faglige kvaliteten ved de tjenestene Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep leverer innenfor områdene bearbeidings-, håndterings- og forebyggingskompetanse. Evalueringen vurderer også måten virksomheten er organisert på.

Arbeidet med denne rapporten har vært utført av ph.d.-stipendiat Gyrid Gunnes, professor Hans Stifoss-Hanssen, phd-stipendiat Stephen Sirris, professor em Olav Helge Angell, førstelektor Lene Østby, førsteamanuensis Marianne Rodriguez Nygård, professor Hans Morten Haugen og professor Sidsel Sverdrup.

Gunnes har vært prosjektleder og ledet arbeidet med rapporten, Stifoss-Hanssen har vært faglig ansvarlig. Alle disse er ansatt ved VID.

  • Pressen er velkommen til presentasjonen av rapporten fredag 11. januar kl. 09.30 i Kirkens hus, Rådhusgt. 1-3, Oslo.

Kontaktperson:

Hans Stifoss-Hanssen, Professor, Program director PHD,

VID Specialized University Oslo,

Tel +47 900 57 207, +47 22 96 37 75

https://www.vid.no/kontakt-oss/ansatte/hans-stifoss-hanssen/

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Forslag til ny tros- og livssynslov og OVF-melding: Godt grunnlag for å være folkekirke fremover21.6.2019 13:52:53 CESTPressemelding

Den norske kirke er glad for at regjeringens fremlegg til ny tros- og livssynslov (trossamfunnsloven) nå er klart, og for at tros- og livssyn løftes frem som en positiv verdi i samfunnet. Kirken er også positiv til å få to konkrete alternativer til eierskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), og vil legge opp til en åpen og konstruktiv dialog med departementet.