Geelmuyden Kiese

PEPSICO VIL MER ENN TREDOBLE RESIRKULERT INNHOLD I PLASTFLASKER TIL 50 % I EU INNEN 2030

Del

I dag kunngjorde PepsiCo at de har satt mål om å øke innholdet av resirkulert plast i plastflaskene deres til 50 % innen 2030 i hele EU, med et delmål på 45 % innen 2025. Dermed tredobler selskapet bruken av resirkulert plast tilsvarende 50 000 tonn rPET.

Kunngjøringen er en støtte til Europakommisjonens kampanje, hvor selskaper frivillig kan forplikte seg å bruke mer resirkulert plast. Målet er at man innen 2025 skal bruke ti millioner tonn med resirkulert plast i nye produkter innenfor EU. PepsiCOs mål omfatter alle land som forventes å være EU-medlemmer i 2025[1], og alle drikkemerkevarer i PET (den primære plasten i deres plastflasker), inkludert Pepsi, Pepsi MAX, 7Up, Tropicana og Naked. Målet gjelder på tvers av hele PepsiCos drikkevareoperasjoner, både selveide og de som er i franchise.

Kunngjøringen i dag bygger på PepsiCos globale Performance with Purpose-visjon, som inkluderer målet om å utvikle emballasje som er 100 % resirkulerbar, komposterbar eller biologisk nedbrytbar, og målet om å redusere emballasjens karbonavtrykk innen 2025. PepsiCo anslår at 90 % av deres emballasje til drikkevarer resirkuleres på verdensbasis allerede i dag.

PepsiCo bruker allerede betydelig mengder med resirkulert plast (rPET) i EU-landene. Ca. 13 % i deres drikkevareoperasjoner i EU i 2017 var rPET.

Silviu Popovici, President, PepsiCo Europe Sub-Saharan Africa sier: «PepsiCo tar sitt ansvar for miljøet meget alvorlig, og vi er fast bestemt på å finne bærekraftige måter å produsere våre produkter på. Vi har i EU arbeidet for å fremme en kultur som oppmuntrer og støtter opp om gjenbruk og resirkulering av emballasje. Jeg er glad for at vi i dag har valgt å ta et stort skritt videre i bruken av resirkulert plast i vår emballasje og at vi vil arbeide for å møte og overgå det nye målet i årene som kommer.»

«Å utvikle en effektiv og langsiktig tilnærming til bærekraftig emballasje krever en innsats på mange områder. PepsiCo er forpliktet til å samarbeide med mange interessenter for å sikre at de lykkes i utviklingen av en sirkulær økonomi for plast i fremtiden. Det er en alvorlig underkapasitet på rimelig resirkulert plast for emballasje for matvarer. Vi oppfordre både offentlige og private interessenter i resirkuleringssystemet, inkludert Europakommisjonen, til å være med og gjennomføre de investeringene som er nødvendig for å øke tilgangen på resirkulert plast. Hvis vi får den fremgang vi håper på når det gjelder å øke gjenbruksraten for emballasje samt en bedre reprosesseringsteknologi, vil vi prøve å gå enda lenger enn det våre løfter forplikter oss til i dag.»

 

I tillegg til det målet som vi har kunngjort i dag, arbeider PepsiCo sammen med flere interessenter for å støtte bærekraftig emballasje, og er bl.a. medlem av New Plastic Economy, som er et treårig tiltak ledet av Ellen MacArthur Foundation for å fremme utviklingen mot et plastsystem som fungerer.

Et kritisk punkt når det gjelder å kunne øke tilgjengeligheten av resirkulert plast som kan brukes i emballasje, er å sikre at flaskene kommer inn i et resirkuleringssystem i stedet for at de forsøpler miljøet. I tillegg til å være med i forskjellige EPR-tiltak (Extended Producer Responibility) i EU, er PepsiCo også partner i programmer som arbeider for å øke gjenbruks- og resirkuleringsmengden. Dette er initiativer som fremmer og utdanner forbrukerne om resirkulering, inkludert kampanjer på etiketter, som den østerrikske kampanjen «jede Dose zaehlt» (hver boks teller) og en forbrukerkampanje i Frankrike, som fremhever hvor viktig det er å sortere avfall for å sikre at plastflasker blir resirkulert.

[1]Storbritannia vil ikke omfattes av dette løftet, men vi har allerede forpliktet oss i Storbritannia når det gjelder rPET via vår støtte til UK Plastics Pact.

Advarende bemerkning

Utsagn i denne meldingen som er «fremadrettede utsagn» baserer seg på informasjon som er tilgjengelig per i dag, samt driftsplaner og beregninger om fremtidige hendelser og tendenser. Fremadrettede utsagn innebærer iboende risiko og usikkerhet. For informasjon om bestemte faktorer som kan forårsake faktiske hendelser eller resultater, som er materielt sett forskjellig fra våre forventninger, vennligst se PepsiCos registreringer hos Securities and Exchange Commission, inkludert de siste årsrapportene i 10-K-skjemaet og etterfølgende rapporter på 10-Q- og 8-K-skjemaet. Investorer bør ikke legge for stor vekt på slike fremadrettede utsagn, som bare har som utgangspunkt den datoen de er uttalt. PepsiCo påtar seg ikke et ansvar for å offentliggjøre oppdateringer av noen uttalelser som gjelder fremtiden, enten som et resultat av ny informasjon, fremtidig events eller på annen måte.

Nøkkelord

Kontakter

Forespørsler fra pressen, vennligst ta kontakt med:
Ylva Freiesleben
Ylva.Freiesleben@pepsico.com

Om Geelmuyden Kiese

Geelmuyden Kiese
Geelmuyden Kiese
Sommerrogata 13-15
0255 Oslo

481 88 800http://www.geelmuyden-kiese.no

Om PepsiCo

Produktene til PepsiCo nytes av forbrukerne mer enn én milliard ganger om dagen i over 200 land og territorier rundt om i verden. PepsiCo genererte mer enn $63 milliarder i nettoomsetning i 2017, med en komplementerende mat- og drikkevareportefølje som inkluderer Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker and Tropicana. PepsiCos produktportefølje inneholder mange deilige mat- og drikkevarer, inkludert 22 merkevarer som genererte mer enn $ 1 milliard hver i anslått årlig butikksalg.

 

PepsiCo motto er Performance with Purpose – ytesle med formål – og vi tror grunnleggende, at vår suksess er uløselig knyttet til bærekraften i verden rundt oss. PepsiCo kan bare være et suksessfullt globalt selskap som skaper verdier for samfunnet og våre aksjeeiere på lang sikt, ved hele tiden forbedre produktene som vi selger, ved å drive ansvarlig for å beskytte planeten vår og ved å gi mennesker over hele verden bedre muligheter. For mer informasjon, besøk www.pepsico.com.

 

Følg saker fra Geelmuyden Kiese

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Geelmuyden Kiese på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Geelmuyden Kiese

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom