Unio

Pensjonsgjennomslag i Oslo kommune

Del

– Norsk Sykepleierforbund er veldig fornøyd når byrådet, med finansbyråd Robert Steen i spissen, nå vil gi pensjonsopptjening for det sykepleierne faktisk har jobbet, ikke bare for den avtalte stillingsbrøken, sier en fornøyd forbundsleder Eli Gunhild By.

Deltidsansatte får også pensjonsopptjening for det de faktisk har jobbet bakover i tid. Dette har stor betydning for deres samlede pensjonsopptjening. I Oslo kommune har det alltid vært slik at de ansatte har fått pensjonspoeng kun for det de har som stillingsstørrelse, ikke for det de faktisk har jobbet.

– Dersom også Bystyret godkjenner løsningen vi nå har fremforhandlet, har vi fått løst en svært kompleks og krevende sak som har krevd store ressurser fra både Sykepleierforbundet og Oslo kommune de to siste årene – Dette er en gledens dag. Jeg vil berømme byrådet for konstruktiv og løsningsorientert dialog, sier forbundsleder i Sykepleierforbundet Eli Gunhild By.

Sykepleier Tori Reiremo vant frem hos Likestillingsombudet i 2016 om at hun hadde vært diskriminert i strid med likestillingsloven fordi hun ikke fikk pensjonsopptjening for merarbeid. NSF hadde bistått henne med klagen. Reiremo får nå innmelding i pensjonsordningen tilbake til oktober 2012. Ytterligere 156 medlemmer får innmelding fra juli 2014. NSF får dekket sine utgifter og Reiremo får en kompensasjon fra kommunen.
- Saken er av stor likestillingsmessig betydning. Deltidsansatte jobber i mange tilfeller ufrivillig deltid slik som Reiremo. Disse sykepleierne fyller på sine deltids stillingsbrøker med merarbeid. Mange jobber i praksis full stilling. Det er et høyst rettferdig krav at de også får pensjonsopptjening for dette, sier Eli Gunhild By.

Sakens bakgrunn:
Tori Reiremo vant frem hos Likestillingsombudet i at hun hadde vært diskriminert i strid med likestillingsloven fordi hun ikke fikk pensjonsopptjening for merarbeid. NSF hadde bistått henne med klagen.
Oslo kommune vedtok med bakgrunn i denne saken en endring i pensjonsvedtektene fra og med 2017 slik at merarbeid heretter ble pensjonsgivende.
NSF stevnet i desember 2016 Oslo kommune på vegne av Reiremo og meldte seg som partshjelper for også å ivareta ytterligere 156 medlemmer som hadde kommet med tilsvarende saker. Formålet var å også få opptjening med tilbakevirkende kraft. Rettssak var berammet i juni 2017, men har vært stanset i påvente av forliksforhandlinger. Sakens juridiske side har vært håndtert av advokat Marit Gjerdalen i NSF og advokat Einar Engh i advokatfirma Hjort.
Den fremforhandlede løsningen skal behandles av Bystyret før den kan effektueres. Deretter vil også rettssaken trekkes fra domstolen.

Nøkkelord

Kontakter

Kommunikasjonssjef Arvid Libak, tlf. 90880518

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med våre 360 000 medlemmer Norges nest største hovedorganisasjon for arbeidstakere.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom