Stortinget

Økt kostnadsramme for Stortingets byggeprosjekt

Del

En ny grundig gjennomgang viser at Stortingets byggeprosjekt nå er beregnet å ha en ny kostnadsramme på 2,32 mrd. kroner. Årsaken er i hovedsak betydelig økning i kostnader til prosjektering, som har ført til endrings- og tilleggsarbeider utover det som var kjent fra før.

Presidentskapet ble i dag orientert om situasjonen og bakgrunnen for økningen.

Den største enkeltposten i denne kostnadsøkningen er honoraret til prosjekteringsselskapet Multiconsult.  Dette øker med 95 mill. kr i forhold til det som lå inne i rammen på 1,8 mrd. kroner.

Årsaken til kostnadsøkningen er mangler i prosjekteringsarbeidet, som har ført til at betydelige endrings- og tilleggsarbeider er blitt nødvendig. Dette betyr at tegninger og beskrivelser som ligger til grunn for kontrakten med entreprenør er mangelfulle eller ikke gjennomførbare. Dette har vært et vedvarende problem – også gjennom høsten. 

Grundig gjennomgang

Utover høsten ble det klart at prosjektet hadde en anstrengt økonomi. En grundig gjennomgang av kalkylen til byggeprosjektet og en ny usikkerhetsanalyse ble gjennomført i januar og februar i år. Den viser altså at sluttsummen for prosjektet kan komme på 2,32 mrd. kroner. Fra før er prosjektet beregnet å koste 1,8 mrd. kroner.

Stortinget som byggherre har ikke kommet med endringer av vesentlig betydning i løpet av byggeperioden

Presidentskapet vurderer ulike tiltak for å følge opp den alvorlige situasjonen prosjektet har kommet opp i. Presidentskapet vil blant ha enda tettere oppfølging av prosjektet gjennom å styrke egen prosjektorganisasjon og å kreve tilsyn med Multiconsult.

Rapport fra arbeidsgruppe

I juni 2017 nedsatte presidentskapet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å foreslå hvordan byggeprosjekter på Stortinget bør organiseres i fremtiden. Bakgrunnen var Riksrevisjonens rapport, som ble overlevert Stortinget tidligere i 2017.

Presidentskapet innstiller på at fremtidige byggeprosjekter skal gå i Statsbyggs regi.

Presidentskapet har i dag startet sin behandling av rapporten, som beskriver flere konkrete forslag. Blant annet foreslås det at Stortinget innfører et regelverk for gjennomføring av byggeprosjekter som tilsvarer det som gjelder for statlig sektor for øvrig. Det foreslås også at Stortinget skal benytte Statsbygg som byggherre i større framtidige byggeprosjekter.

Direktøren fratrer

Etter dagens møte i presidentskapet, er Stortingets direktør Ida Børresen meddelt at hun har stilt sin stilling til disposisjon, noe presidentskapet tar til etterretning og godtar.

Bakgrunnen er mangelen på tilstrekkelig informasjon om byggeprosjektets utvikling.

Presidentskapet har gitt presidenten i fullmakt å forhandle sluttavtale med direktør Ida Børresen fra dagens dato.

Les rapporten fra arbeidsgruppen.

Les mer om Stortingets byggeprosjekt

Kontakt: Stortingets pressevakt, tlf. 920 10 681

Om Stortinget

Stortinget
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

23 31 30 50http://www.stortinget.no

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Følg saker fra Stortinget

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Stortinget på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Stortinget

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom