Nye Veier

Nye Veier har valgt AF Gruppen Norge AS for bygging av E39 Kristiansand vest - Mandal øst

Del

Nye Veier AS har besluttet at AF Gruppen Norge AS skal inviteres til konkretiseringsfasen for E39-utbyggingen mellom Kristiansand vest og Mandal øst (19 km). Totalentreprisen har en ramme på omtrent 4,5 milliarder norske kroner ekskl. mva.

Trysfjordbrua med en lenge på 550 meter og en seilingshøyde på 60 meter sørger for å lede trafikken på ny E39 bort fra det rasutsatte strekningen langs dagens E39 ved Trysfjorden og vinterutsatte Trybakken.
Trysfjordbrua med en lenge på 550 meter og en seilingshøyde på 60 meter sørger for å lede trafikken på ny E39 bort fra det rasutsatte strekningen langs dagens E39 ved Trysfjorden og vinterutsatte Trybakken.

Med seg har AF Gruppen Kruse Smith Entreprenør AS og Norconsult AS.

Strekningen E39 Kristiansand vest – Mandal øst er 19 kilometer lang, og er blant Nye Veiers høyest prioriterte strekninger. Strekningen er ferdig regulert og går gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal.

Nye Veier avlyste i november i fjor samme konkurranse. Etter prekvalifisering stod det da kun to tilbydere igjen, og det mente Nye Veier ikke ga tilstrekkelig konkurranse. Konkurransen ble relansert i markedet i midten av januar i år.

– Det viste seg å være en god beslutning. Det har denne gangen vært stor interesse for konkurransen, og Nye Veier AS kvalifiserte til sammen fem konstellasjoner, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.

– Etter at samtlige tilbud er evaluert, har Nye Veier AS kommet til at AF Gruppen Norge AS har det beste tilbudet, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.

Planlegger åpning høsten 2022
Det ventes at kontrakt signeres i oktober, og at byggestart blir umiddelbart i forlengelsen av dette. Ferdigstillelse og åpning av veistrekningen er planlagt til høsten 2022, samtidig med neste strekning fra Mandal øst til Mandal by.

Utbyggingen vil avhjelpe mange av manglene ved dagens vei, herunder dårlig trafikksikkerhet, lav fartsgrense og til dels dårlig kapasitet. Vinterstid har særlig tungtrafikken fremkommelighetsproblemer, og blokkerer ikke sjeldent for all trafikk. Ved å bygge ny E39 vil det oppnås vesentlig bedre framkommelighet og sikkerhet.
– Vi er trygge på at vi nå får solid samarbeidspartner gjennom AF Gruppen, som vi kan bygge ut denne veistrekningen sammen med. Høyt fokus på trafikksikkerhet og kvalitet skal gi en ny hverdag for samtlige som kjører denne veistrekningen, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for ny E39.

Tydelige overordnede mål
Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder kompetanse, HMS og samfunnsansvar. I konkurransen har pris kun blitt vektet 25 prosent når byggherrens makspris er nådd. Prosjektet har disse overordnede målene:

• Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden
• Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt
• Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv
• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø
• Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse

Sørlandets lengste tunnel
Strekningen Kristiansand vest – Mandal øst bygges ut som motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Strekningen innbefatter blant annet det som blir Sørlandets lengste tunnel: Søgnetunnelen med en lengde på i overkant av 4000 meter. Det skal også bygges bro over Trysfjorden. Broa blir 550 meter lang med en seilingshøyde på 60 meter.

Strekningen som skal bygges
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Adm. direktør Ingrid Dahl Hovland – tlf. 905 82 334
Epost: ingrid.hovland@nyeveier.no

Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas – tlf. 97563620
Epost: asbjorn.heieraas@nyeveier.no

Bilder

Trysfjordbrua med en lenge på 550 meter og en seilingshøyde på 60 meter sørger for å lede trafikken på ny E39 bort fra det rasutsatte strekningen langs dagens E39 ved Trysfjorden og vinterutsatte Trybakken.
Trysfjordbrua med en lenge på 550 meter og en seilingshøyde på 60 meter sørger for å lede trafikken på ny E39 bort fra det rasutsatte strekningen langs dagens E39 ved Trysfjorden og vinterutsatte Trybakken.
Last ned bilde
Startstedet for kontrakten; Grauthelleren like vest for Kristiansand sentrum.
Startstedet for kontrakten; Grauthelleren like vest for Kristiansand sentrum.
Last ned bilde
Det skal bygges flere motorveikryss for å lede trafikken effektivt fra dagens E39 og over på ny. Bildet viser kryssløsning ved Monan i Søgne.
Det skal bygges flere motorveikryss for å lede trafikken effektivt fra dagens E39 og over på ny. Bildet viser kryssløsning ved Monan i Søgne.
Last ned bilde
Asbjørn Heieraas er prosjektdirektør for E39-utbyggingen fra Kristiansand til Sandnes.
Asbjørn Heieraas er prosjektdirektør for E39-utbyggingen fra Kristiansand til Sandnes.
Last ned bilde
Det er i dette området i bakkant av bildet, ved Grauthelleren, vest for Kristiansand sentrum at strekningen definert som Kristiansand vest - Mandal øst starter.
Det er i dette området i bakkant av bildet, ved Grauthelleren, vest for Kristiansand sentrum at strekningen definert som Kristiansand vest - Mandal øst starter.
Last ned bilde
Det er i dette området i bakkant av bildet, ved Grauthelleren, vest for Kristiansand sentrum at strekningen definert som Kristiansand vest - Mandal øst starter.
Det er i dette området i bakkant av bildet, ved Grauthelleren, vest for Kristiansand sentrum at strekningen definert som Kristiansand vest - Mandal øst starter.
Last ned bilde
Det er i dette området i bakkant av bildet, ved Grauthelleren, vest for Kristiansand sentrum at strekningen definert som Kristiansand vest - Mandal øst starter.
Det er i dette området i bakkant av bildet, ved Grauthelleren, vest for Kristiansand sentrum at strekningen definert som Kristiansand vest - Mandal øst starter.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom