Nye Veier

Nye Veier går videre med BetonmastHæhre for realisering av ny E39 Mandal øst-Mandal by

Del

Styret i Nye Veier AS har bestemt at BetonmastHæhre går videre til konkretiseringsfasen for planlegging og bygging av ny E39 Mandal øst – Mandal by.

Kontrakten Mandal øst-Mandal by har en verdi på 1,5 milliarder NOK. Kontrakten består av å bygge sju kilometer ny, firefelts motorvei, pluss sju kilometer ny tilkomstvei til sentrumsnært Mandal.
Kontrakten Mandal øst-Mandal by har en verdi på 1,5 milliarder NOK. Kontrakten består av å bygge sju kilometer ny, firefelts motorvei, pluss sju kilometer ny tilkomstvei til sentrumsnært Mandal.

Strekningen Mandal øst - Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Kontrakten har en verdi på ca. 1,5 milliarder NOK eks. mva, og omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av syv km firefelts motorvei, samt tilsvarende lengde tofelts tilførselsvei til Mandal by. Kontrakten omfatter strekningen fra Døle bru til Mandal by. 

Samhandling

Prosjektet skal gjennomføres som integrert samhandling, hvor man vektlegger den samlede kompetansen de forskjellige aktørene i et anleggsprosjekt besitter, og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet. I den integrerte samhandlingsfasen skal det utarbeides et forslag til reguleringsplan. Et formål med den tidlige involveringen er at reguleringsplan og prosjektering skal ivareta behovene for en optimal gjennomføring av planoppdraget og deretter bygging. 

– Vi har valgt den entreprenøren vi har som intensjon å inngå avtale med, og vi starter nå med konkretiseringen av selve oppdraget. Endelig kontraktsignering skjer i oktober, og byggestart er anslått til slutten av 2019. Frem til da skal det lages reguleringsplan for prosjektet, forklarer prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas.

 Overordnede mål

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder kompetanse, HMS og samfunnsansvar. I konkurransen har pris kun blitt vektet 15 prosent når byggherrens makspris er nådd. Prosjektet har disse overordnede målene:

  • Minimere ulemper for alle trafikanter i anleggs- og driftsperioden.
  • Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt.
  • Realisere målet om en skadefri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering.

 Dette er starten på et svært spennende prosjekt. Vi trekker inn entreprenøren tidlig i prosessen fordi vi mener det gir merverdi for samfunnet, blant annet i form av kortere tid mellom planprosess og byggefase, og utstrakt dialog mellom entreprenøren, kommune og befolkning. Dette er kjernen av Nye Veiers gjennomføringsmodell, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Vedlegg: Anskaffelsesprotokoll

Nøkkelord

Kontakter

Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør - tlf. 905 82 334
Epost: ingrid.hovland@nyeveier.no

Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør – tlf. 975 63 620
Epost: asbjorn.heieraas@nyeveier.no

Bilder

Kontrakten Mandal øst-Mandal by har en verdi på 1,5 milliarder NOK. Kontrakten består av å bygge sju kilometer ny, firefelts motorvei, pluss sju kilometer ny tilkomstvei til sentrumsnært Mandal.
Kontrakten Mandal øst-Mandal by har en verdi på 1,5 milliarder NOK. Kontrakten består av å bygge sju kilometer ny, firefelts motorvei, pluss sju kilometer ny tilkomstvei til sentrumsnært Mandal.
Last ned bilde
Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for utbyggingsområde E39 Kristiansand-Ålgård.
Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for utbyggingsområde E39 Kristiansand-Ålgård.
Last ned bilde
Ingrid Dahl Hovland, administerende direktør i Nye Veier.
Ingrid Dahl Hovland, administerende direktør i Nye Veier.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet er heleid AS under Samferdselsdepartementet, og har hovedkontor i Kristiansand. Oppstartporteføljen består av åtte veistrekninger med en investeringsramme på ca. 150 mrd. kroner. Nye Veier er en slank og effektiv byggherreorganisasjon som skal bygge 534 km riksvei, hovedsakelig fire–felt motorvei i de fire utbyggingsområdene E6 Trøndelag, E6 Mjøsregionen, E18 Sør-Østlandet og E39 Sør-Vestlandet.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Velkommen til markering av byggestart for ny E39 fra Kristiansand til Sandnes5.10.2018 15:59Presseinvitasjon

Nye Veier og AF Gruppen har fredag 5. oktober signert Norges største veikontrakt til en verdi av 4,7 mrd kroner. Tirsdag 9. oktober har vi den glede å invitere pressen til høytidelig markering av byggestart for E39-prosjektet Kristiansand vest - Mandal øst, hvor samferdselsminister Jon Georg Dale foretar første spadestikk. Dette er også starten på byggingen av ny firefelts motorvei fra Kristiansand til Sandnes.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom