Nye 200 millioner i utviklingsland

Del

KLP investerer 200 millioner kroner (25 mill. US dollar) i Climate Investor One. Fondet investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

Heidi Finskas, Direktør samfunnsansvar KLP
Heidi Finskas, Direktør samfunnsansvar KLP

– Fornybare energiprosjekter er finansielt attraktive investeringer, og de er avgjørende for overgangen til en lav-karbonøkonomi. Climate Investor One tilbyr langsiktige investorer som KLP muligheten til å samarbeide med offentlig sektor og industriell kompetanse for effektivt å utvikle og finansiere nye prosjekter i fremvoksende markeder, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Bak opprettelsen av Climate Investor One står den nederlandske utviklingsbanken FMO og den sør-afrikanske fondsforvalteren Phoenix InfraWorks. Gjennom sine regionalkontorer skal Climate Investor One investere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

KLP har totalt øremerket 1,5 milliarder kroner til utviklingsinvesteringer og hittil er det investert for 530 millioner kroner (eksklusiv Climate Investor One). Flere av disse investeringene er i samarbeid med Norfund. Hovedmålet med porteføljen av utviklingsinvesteringer er å støtte opp under FNs bærekraftsmål. Det skal investeres for å oppnå utviklingseffekt og samtidig konkurransedyktig finansiell avkastning. 

For mer informasjon kontakt:  
Direktør samfunnsansvar Heidi Finskas: tlf 458 80 460

Bilder

Heidi Finskas, Direktør samfunnsansvar KLP
Heidi Finskas, Direktør samfunnsansvar KLP
Last ned bilde

Om KLP

KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer og forvalter offentlig tjenestepensjon til de fleste av landets kommuner, helseforetak og offentlige bedrifter. KLP-konsernet leverer også produkter innen pensjon og pensjonskassetjenester, bank, skadeforsikring, kapitalforvaltning og eiendom. KLP Eiendom er blant de største eiendomsbesitterne i Norden.

KLP er et gjensidig eid selskap. Derfor er KLPs kunder på offentlig tjenestepensjon også KLPs eiere.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom