Deloitte

Norske finansdirektører speider etter faresignaler på en ellers klar horisont

Del

CFO-indeksen for andre halvår 2017 får en verdi på 57,4 poeng, en nedgang på 0,4 prosent fra forrige undersøkelse i april 2017. Indeksen viser at svenske finansdirektører er blitt mer positive til framtidsutsiktene og marginalt mer positive enn sine norske kolleger.

Den vedvarende optimismen vi ser stammer fra et positivt syn på egen finansiell stilling, lavere bekymring for motpartsrisiko og forventninger om økt omsetning. En nettoandel på 32 % av finansdirektørene er fortsatt optimistiske til de finansielle utsiktene, tallet er ned fra 40 % under forrige undersøkelse i april 2017.

Optimismen faller i detaljhandel og produksjonssektoren

Vi ser et kraftig fall i optimismen innenfor detaljhandel og produksjonssektorer. Dette kan trolig forklares med skuffende makroøkonomiske tall innenfor disse industriene over de siste månedene. Detaljhandelen sliter også med kraftig konkurranse og dårlige marginer, mens produksjonssektoren forventer en økning i fusjoner og oppkjøp i tiden fremover.

Blant de mest optimistiske sektorene finner vi TMT (Telecom, Media and Technology) og den finansielle sektoren (bank, finans og forsikring), hvor nettoandelen av optimistiske CFOer ligger på henholdsvis 86% og 41%, opp med 53 og 31 prosentpoeng siden forrige undersøkelse.

Fokus endres mot mer ekspansive vekststrategier

Finansdirektører er kjente for å ofte velge trygge og konservative vekststrategier, men nå ser vi at flere tar sikte på å vokse innen nye markeder og utvikling av nye produkter og tjenester. Faktorer som støtter dette skiftet er høye CAPEX-forventninger, sterke intensjoner om å prioritere oppkjøp (høyeste nettoandel registrert) og gjeldsreduksjon til under historisk gjennomsnitt.

Kapitalmarkedene er åpne og det er ingen uro for økt rente
Banklån er fortsatt det mest attraktive finansieringsalternativet. Samtidig ser vi at obligasjons- og egenkapitalsfinansiering er mer tilgjengelig sammenlignet med første kvartal 2017.

62 % av finansdirektørene forventer at rentesatsen forblir uendret. Selv om rentesatsen skulle øke har majoriteten av finansdirektørene til hensikt å holde sin strategi uendret.

Dette og mye mer kan du lese om i Deloitte og SEBs nye CFO survey som blir publisert tirsdag 14. november. 

Kontakter

For mer informasjon vennligst kontakt:

Thomas Eitzen,                        Tel: +47 22 82 72 01,      E-post: thomas.eitzen@seb.no
Mats Wiggo Gulbrandsen,       Tel: +47 22 82 70 59,      E-post: mats.gulbrandsen@seb.no
Andreas Enger,                        Tel: +47 90 13 12 28,      E-post: aenger@deloitte.no
Ragnar Nesdal,                        Tel: +47 95 88 01 05,      E-post: rnesdal@deloitte.no

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre ansatte.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1380 ansatte ved 22 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg saker fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Deloitte

Deloitte Norge nye partnere 20171.6.2017 06:00Pressemelding

1. juni tiltrer fire nye partnerne i Deloitte Norge. – Gjennom opptak av nye partnere fra egen organisasjon demonstrerer vi at vi utvikler kompetanse som er etterspurt i markedet, samtidig som vi skaper karrieremuligheter for våre medarbeidere og utdanner nye ledere. Jeg er stolt over at vi i år utnevner fire nye partnere fra våre tre store forretningsområder, som skal sette sitt preg på Deloitte i årene fremover, sier Aase Aamdal Lundgaard, daglig leder i Deloitte. Én ny partner i Audit & Assurance Hilde Bruseth Knudsen er utnevnt som partner i Audit & Assurance i Grenland. Hun er utdannet siviløkonom fra BI og er statsautorisert revisor. Knudsen har vært ansatt i Deloitte siden 2000, og vil ha en sentral rolle i Deloittes satsning innen leveransen av assurance-tjenester. To nye partnere i Consulting Joachim Gullaksen er utnevnt som partner i Consulting i Oslo. Han vært ansatt i Deloitte siden 2009. Gullaksen vil fremover ha en sentral rolle i Deloittes satsning innen områdene lønnsom

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom