Norsk Friluftsliv

Nordmenn trenger mer aktivitet!

Del

Fredag kom nye tall fra SSB, som viser at mange nordmenn er aktive innenfor idrett og friluftsliv. Men langtidstrenden er at aktivitetsnivået går ned.

STÅR STERKT: Friluftsliv er populært, men langtidstrenden viser at vi er mindre aktive enn før. Foto: Joe Urrutia
STÅR STERKT: Friluftsliv er populært, men langtidstrenden viser at vi er mindre aktive enn før. Foto: Joe Urrutia

- Våre medlemsorganisasjoner opplever vekst, men undersøkelsen tyder på at den samlede aktiviteten i befolkningen er på vei ned. Vi frykter en stadig større polarisering i aktivitet og helse i befolkningen. Skal forskjellene utjevnes, må vi ha Stortinget med på laget, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Hvert tredje år kartlegger SSB nordmenns deltakelse i ulike idretts- og friluftslivsaktiviteter.

I år viser tallene en svak nedgang fra 2014, som kan være sesongavhengig. Men sammenlikner vi med tallene fra 2011, trer det tydeligere frem at nordmenns generelle aktivitet er på vei ned.  Mest markant er nedgang i skigåing, svømming og sykling, mens styrketrening har økt.

Tallene bekreftes også på andre måter: Det ble tidligere i år rapportert at over 50 prosent av befolkningen sliter med overvekt.

-Vi ser en tendens til at en gruppe mennesker er blitt mer aktive, mens en stor gruppe har blitt mer passive. Dette øker helseforskjellene i samfunnet. Når vi vet at friluftsliv er den aktiviteten som inaktive oppgir å ha lavest terskel for å bli med på, må politikerne nå la disse tallene bli en vekker for å få ut fingeren og satse mer på friluftslivet, sier Meland.

Det viktigste regjeringen kan gjøre for å snu den negative trenden, er å gi mer støtte til organisasjoner med lavterskel aktivitet. Bare innenfor friluftslivet har vi 100.000 frivillige som står parat for å få flere i aktivitet.

-Familien spiller en mindre rolle enn tidligere i rekrutteringen til friluftsliv. De frivillige organisasjonene er derfor viktigere enn tidligere for å lære barn og unge friluftsliv, og for å gi dem gode naturopplevelser. Friluftsliv i skole og barnehage er også viktig i denne sammenheng, forklarer Meland.

Mens 81 prosent av oss var på en kortere fottur i skogen eller på fjellet i 2011, var det tilsvarende tallet for 2017 på 78 prosent. For kortere skiturer var tallet i 2011 42 prosent, mens det i 2017 var på 34 prosent. Vi ser en tilsvarende nedgang i de som har vært på sykkelturer i naturen, fra 42 prosent i 2011 til 35 prosent.

Nøkkelord

Kontakter

SIRI MELAND

Fagsjef samfunnskontakt

E-post: siri.meland@norskfriluftsliv.no

Mobil: 952 40 336

Bilder

STÅR STERKT: Friluftsliv er populært, men langtidstrenden viser at vi er mindre aktive enn før. Foto: Joe Urrutia
STÅR STERKT: Friluftsliv er populært, men langtidstrenden viser at vi er mindre aktive enn før. Foto: Joe Urrutia
Last ned bilde
ORGANISASJONENE ER KLARE: 100 000 frivillige står klare til å få flere i aktivitet, forklarer Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv. Foto: Joe Urrutia
ORGANISASJONENE ER KLARE: 100 000 frivillige står klare til å få flere i aktivitet, forklarer Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv. Foto: Joe Urrutia
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom