Norges idrettsforbund

NIF tar Riksrevisjonens rapport til etterretning

Del

Riksrevisjonen fremla i dag sin rapport om Kulturdepartementets oppfølging av Norges idrettsforbunds (NIF) bruk av spillemidler. NIF tar rapporten til etterretning og imøteser en god dialog med KUD om oppfølging av rapporten.

NIFs rolle er å tilrettelegge for mest mulig aktivitet i organisasjonen. Tildeling av spillemidler til Post 1, grunnstøtte til NIF sentralt og regionalt, må forstås ut fra NIFs rolle og ansvar som øverste forvaltningsorgan i Norges største folkebevegelse med omfattende internasjonale forpliktelser. Gjennom NIF sentralt tilbys en rekke fellestjenester og etterspurt fagkompetanse på viktige satsingsområder som anlegg, klubbutvikling, trenerutvikling, verdiarbeid, finansiering, juridisk kompetanse og veiledning, toppidrett og breddeidrett. Arbeidet kommer hele idrettsorganisasjonen til gode og har til hensikt å frigjøre flere ressurser til mer idrettslig aktivitet.

Når det gjelder måloppnåelse og prioritering av bestemte målgrupper tar vi kritikken til etterretning.

- Vi vil jobbe for tydeligere mål og videreutvikling av dynamiske måleverktøy som gir oss god og løpende innsikt på at de tiltakene og virkemidlene som igangsettes gir ønsket effekt i hele idrettsorganisasjonen. Samtidig er det positive utviklingstrekk i norsk idrett. Antall medlemskap øker, flere kvinner deltar både i aktivitet og ledende verv og det jobbes godt med både utviklingsplaner og handlingsplaner for å bedre tilretteleggingen for funksjonshemmede, sier NIFs generalsekretær, Karen Kvalevåg.

Kostnadskontroll og effektivisering
Riksrevisjonen peker på kostnadsutviklingen i norsk idrett i perioden 2012-2016. Kostnadskontroll og effektivisering i organisasjonen er blant de høyest prioriterte områdene i organisasjonen, noe nedbemanningen og store kostnadskutt på post 1, samt moderniseringsprosjektet, understreker.

Når det gjelder kostnadsutvikling på IT siden, har NIF sett behovet for tettere og bedre styring og en anvendelse av IT som strategisk verktøy for oppfølging og utvikling av hele organisasjonen. Tjenestestyrt digitaliseringsløsninger har høy prioritet i tiden fremover, med mål om å oppnå ønskede effektiviseringsgevinster i hele organisasjonen.

NIF vil søke en god og konstruktiv dialog med Kulturdepartementet for videre oppfølging av Riksrevisjonens rapport.

NIF vil være tilgjengelig med redegjørelse og kommentarer til rapportens innhold når saksgrunnlaget er gjennomgått.

Kontakter

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom