Norges idrettsforbund

NIF er glad for frifinnelsen i Kristoffersen-saken

Del

Oslo tingrett har i sak 16-166104TVI-OTIR/05, avsagt i dag, frifunnet Norges Skiforbund i søksmålet Henrik Kristoffersen anla mot forbundet.

Kristoffersen krevde at Norges Skiforbund skulle dømmes til å gi ham adgang til å inngå en individuell markedsavtale for hjelm/hodeplagg, subsidiært at forbundet skulle betale ham erstatning.

Norges idrettsforbund (NIF) erklærte inntreden som partshjelper til støtte for Norges Skiforbund i november 2016. Dette ble gjort fordi Henrik Kristoffersens søksmål, dersom det førte frem, ville få store konsekvenser for NIFs medlemsorganisasjoners mulighet til å finansiere både idrett for barn og unge, og toppidrett.

-NIF er naturligvis svært glad for frifinnelsen og at NSF har fått medhold i denne saken. Dommen er viktig for Skiforbundet og den er viktig for hele norsk idrett. Norsk idrett bygger på en fellesskapsmodell og et solidarisk prinsipp der markedsinntekter kommer både toppidretten og breddeidretten for barn og unge til gode. Dommen viser at denne modellen er i samsvar med norsk og internasjonal rett. Det er vi glade for, sier idrettspresident Tom Tvedt og legger til;

-Samtidig viser denne saken at vi hele tiden må søke løsninger som både ivaretar våre beste utøvere og fellesskapet i norsk idrett. Jeg er sikker på at denne dommen har lært oss at vi hele tiden må utvikle oss å finne den riktige balansen i dette bildet.

For spørsmål, kontakt Finn Aagaard, kommunikasjonsansvarlig NIF på epost: finn.aagaard@idrettsforbundet.no, mob; 91709391

Kontakter

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom