KLP

Moderat avkastning i urolige markeder

Del

KLP leverer et resultat til sine kunder innen offentlig tjenestepensjon på 5,7 milliarder kroner.

Sverre Thornes, Konsernsjef
Sverre Thornes, Konsernsjef

Hovedpunkter i resultatet:
• KLP leverer et resultat til sine kunder på 5,7 milliarder kroner for hele 2018.
• 2,9 milliarder kroner av overskuddet gis tilbake til kundene.
• Utvikler pensjonsplattform for styrket pensjonsveiledning og effektivisering av drift.

Avkastningen på kundenes midler ble minus 1,4 prosent i fjerde kvartal og 1,5 prosent for hele 2018. Fallende aksjemarkeder preget avkastningen i fjerde kvartal, mens eiendom og anleggsobligasjoner bidro positivt.

- Urolige aksjemarkeder og stigende renter i Norge og utlandet preger resultat for 2018. Det ble realisert verdier fra tidligere gode år som sikret en bokført avkastning på 0,4 prosent i fjerde kvartal, og 3,5 prosent for hele året. Det gjør oss i stand til også i år å tilføre våre kunder et betydelig overskudd, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

¬KLP oppnådde et resultat til sine kunder innen offentlig tjenestepensjon på 5,7 milliarder kroner. Selskapet bruker resultatet til å overføre 2,9 milliarder kroner til premiefond og til å styrke tilleggsavsetningene med 2,8 milliarder kroner.

Markedssituasjon i pensjonsmarkedet
KLP har en stabil underliggende vekst i premiereserven. Den pågående kommune- og regionreformen har så langt ikke ført til større endringer i dette bildet.

Partene i arbeidslivet er enige om prinsippene for endringene i offentlig tjenestepensjon. Denne ordningen tilrettelegger i større grad for å kunne kombinere arbeid og pensjon, og planlegge når man selv ønsker å gå av med pensjon. Endringene i pensjonsordningen for offentlig ansatte gjelder fra og med 1. januar 2020.

- KLP er godt forberedt for å møte økt kompleksitet som følger av regelverksendringer og eventuell ny konkurranse. Nytt pensjonsregelverk gir større valgfrihet for den enkelte, men vil også skape et økt informasjons- og rådgivningsbehov. Krav til kompetanse og systemer hos leverandørene vil øke. Vi er godt i rute til å få på plass en ny pensjonsveileder, der medlemmene våre kan simulere hvordan ulike valg av pensjon og arbeid påvirker pensjonen deres, sier Sverre Thornes.

Fremtidens pensjonsplattform
KLP har startet et konsernovergripende endringsprogram som skal styrke selskapets posisjon i markedet ved å utnytte teknologiske muligheter. For å lykkes med strategien trenger KLP en fremtidsrettet pensjonsplattform som tilrettelegger for fortsatt lave kostnader og god service til kunder og medlemmer.

- Pensjonsplattformen skal legge grunnlaget for de beste pensjonsveiledningstjenestene for arbeidsgivere og medlemmer, og bidra til en langt høyere grad av automatisering og effektivitet enn i dag, sier Sverre Thornes.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal på klp.no

Nøkkeltall etter fjerde kvartal 2018
Verdijustert kapitalavkastning 1,5 prosent
Bokført kapitalavkastning 3,5 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 38,7 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 18,4 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 692 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Sverre Thornes, Konsernsjef
Sverre Thornes, Konsernsjef
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom