Unio

Midlertidige stillinger uten effekt

Del

Fra 1. juli 2015 åpnet arbeidsmiljøloven for en generell adgang til å ansette midlertidig. – Endringen i arbeidsmiljøloven har ikke hatt den virkningen som regjeringen antok, slår Unio-leder Ragnhild Lied fast.

Unio-leder Ragnhild Lied.
Unio-leder Ragnhild Lied.

I dag legges rapporten «Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet» fram. Institutt for samfunnsforskning står bak rapporten, som er bestilt av Arbeids- og sosialdepartementet.
1. juli 2015 åpnet arbeidsmiljøloven for at man på generelt grunnlag kunne ansette midlertidig inntil 12 måneder.
Regjeringen argumenterte med at dette ville senke terskelen inn i arbeidslivet og gi nykommere og personer som står utenfor arbeidslivet, bedre muligheter til å få prøvd seg i jobb. Dette skulle særlig gjelde unge uten jobberfaring, innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne eller nedsatt funksjonsevne. Ifølge rapporten har ikke dette skjedd. Heller tvert imot; at de langvarige jobbene har blitt kortere og at antall jobber ikke har økt.
– Rapporten viser i sin tydelighet at de positive virkningene har uteblitt og at vår kritikk var berettiget. Vi håper politikerne er villige til å reversere lovendringen dersom det framover viser seg at loven gir uheldige utslag, sier Unio-leder Ragnhild Lied.


I oppsummeringen i rapporten heter det blant annet: «Våre analyser viser at midlertidig ansettelse (…) leder i mindre grad til fast ansettelse, i mindre grad til
videre midlertidig ansettelse og i større grad til overganger ut av sysselsetting. I
tillegg ser vi at andelen jobber som innehas av personer fra utsatte grupper, ikke
har økt etter reformen. Flere fra utsatte grupper har mistet lange jobber relativt
til korte jobber. Det har derfor vært en vridning innad i utsatte grupper fra lange
mot korte jobber. I og med at den totale andelen jobber ikke har økt, innebærer
en økt andel korte jobber isolert sett en forverring av jobbsikkerheten for utsatte
grupper etter reformen.»

Nøkkelord

Bilder

Unio-leder Ragnhild Lied.
Unio-leder Ragnhild Lied.
Last ned bilde

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med våre 360 000 medlemmer Norges nest største hovedorganisasjon for arbeidstakere.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom