Medietilsynet

Medietilsynet på konferanse om hatprat i media

Del

Hatprat er en utfordring for demokratiet, og Europarådet arrangerte denne uken en konferanse om hatprat og kritisk medieforståelse i Zagreb, Kroatia. Medietilsynet var invitert for å dele sin erfaring med å styrke den kritiske medieforståelsen i befolkningen.

Kristine Meek fra Medietilsynet deltok på en konferanse i Zagreb i regi av Europarådet tidligere denne uken. Tema var hatprat og ytringsfrihet. Foto: Medietilsynet
Kristine Meek fra Medietilsynet deltok på en konferanse i Zagreb i regi av Europarådet tidligere denne uken. Tema var hatprat og ytringsfrihet. Foto: Medietilsynet

Kristine Meek, direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse, delte erfaringer med Medietilsynets ulike tiltak og pekte på utviklingstrekk i Norge.

– Det er eksempelvis dypt problematisk at Utøya-overlevende blir gjenstand for hets og trusler, og at kommentarfelt fylles med sinne og sjikane. Vi ser at flere trekker seg fra det offentlige ordskiftet fordi påkjenningene fra hatprat er for tunge å bære – og vi risikerer at flere trekker seg eller lar være å påta seg offentlige verv. Dette er demokratiske utfordringer vi er nødt til å ta på alvor, sier Meek.

En undersøkelse utført av Politihøyskolens forskningsavdeling viser at 82% av politikere har opplevd minst én form for uønsket atferd, trusler eller mottatt noen form for hatmeldinger, enten gjennom direkte kontakt eller gjennom sosiale medier.

En studie gjennomført av Institutt for samfunnsforskning viser at netthets oftere rammer menn (8,4%) enn kvinner (5,9%), men at netthetsen kvinner og menn mottar er ulik. Menn hetses oftere for sitt politiske standpunkt eller innholdet i deres argumenter. Kvinner hetses oftere for personlighet (41%), kjønn (21%) eller utseende (17%). I tillegg viser studien at det er mer sannsynlig at kvinner (39%) trekker seg fra den offentlige debatten enn menn (20%) på grunn av netthetsen.

Medietilsynet vil se på hvilke typer tiltak som kan iverksettes for å stå imot denne og andre former for netthets, og hvordan vi kan skape et mer konstruktivt debattklima for å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale, jf grunnlovens paragraf 100.

Vil gjennomføre norsk befolkningsundersøkelse

– En av de første tiltakene vi vil iverksette er en befolkningsundersøkelse for å finne ut på hvilket nivå den kritiske medieforståelsen er i hele befolkningen. Vi trenger et solid kunnskapsgrunnlag for å peke på mulige tiltak og områder for ytterligere kunnskapsinnhenting, sier Meek.
Undersøkelsen vil bli gjennomført på nyåret.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kristine Meek fra Medietilsynet deltok på en konferanse i Zagreb i regi av Europarådet tidligere denne uken. Tema var hatprat og ytringsfrihet. Foto: Medietilsynet
Kristine Meek fra Medietilsynet deltok på en konferanse i Zagreb i regi av Europarådet tidligere denne uken. Tema var hatprat og ytringsfrihet. Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom