Medietilsynet

Medietilsynet mener TV 2 brøt regler om produktplassering

Del

Medietilsynet mener TV 2 brøt kringkastingslovens regelverk om produktplassering da reisebyrået Apollo fikk reklamere for Kroatia som reisemål i programmet Været 7. juni i år. Tilsynet gir TV 2 en advarsel for lovbruddet. – Det er viktig at reglene om produktplassering følges, slik at mediebrukerne enkelt kan skille mellom redaksjonelt innhold og reklame, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Kringkastingsloven. Foto: Medietilsynet
Kringkastingsloven. Foto: Medietilsynet

Produktplassering er kun lov i filmer, fiksjonsbaserte serier, sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer. Medietilsynet mener Været ikke kan defineres som «lett underholdning», og har derfor fattet vedtak om brudd på kringkastingsloven for ulovlig produktplassering.
– I tillegg mener vi at programmet ikke var tydelig nok merket, og produktet fikk en for fremtredende rolle i programmet. Medietilsynet har derfor fattet vedtak om å gi TV2 en skriftlig advarsel for disse tre forholdene, sier Velsand.

TV 2 erkjenner delvis brudd på regelverket

Da programmet Været ble sendt på TV 2 torsdag 7. juni fra den kroatiske byen Split, ble reiseselskapet Apollo intervjuet om Kroatia som reisemål og Apollos flyavganger fra Norge. Apollo fortalte om de lave prisene, og at flyturen fra Oslo til Split var kort. Innslaget varte i cirka ett minutt, og ble merket med «P – Inneholder produktplassering» øverst i venstre hjørne i starten av programmet. Medietilsynet mente TV 2 brøt regelverket om produktplassering, og varslet kanalen om sanksjon. TV 2 erkjente i sin uttalelse at programmet var mangelfullt merket og at produktet fikk en for fremtredende rolle i programmet, og opplyser at de interne rutinene er skjerpet.

– Vi er glad for at vi har en felles forståelse av at dette var regelbrudd og at TV2 i etterkant har skjerpet sine rutiner. TV 2 argumenterer imidlertid for at Været er et «lett underholdningsprogram», en vurdering Medietilsynet altså ikke deler, sier Velsand.

Hva er produktplassering?
- Produktplassering er en form for reklame som innebærer at en vare, tjeneste eller et varemerke inngår i, eller vises til, i et program mot betaling eller annen godtgjøring
- Alle programmer med produktplassering skal merkes, både ved programmets begynnelse og slutt, samt når programmet fortsetter etter reklameavbrudd
- Det er tillatt med produktplassering på tv og i audiovisuelle bestillingstjenester i filmer, fiksjonsbaserte serier, sportsprogrammer og i lette underholdningsprogrammer
- Det er ikke tillatt med produktplassering i programmer som er særskilt rettet mot barn, eller i programmer som er produsert eller bestilt av NRK eller tilknyttede foretak
Slik håndhever Medietilsynet loven
Medietilsynet håndhever reglene om produktplassering etter kringkastingsloven. Ved brudd på bestemmelsene kan tilsynet ilegge sanksjon i form av:
- advarsel (i form av et skriftlig brev)
- overtredelsesgebyr (gis som engangsgebyr)
- tvangsmulkt (gis som engangsgebyr eller som løpende mulkt)
Medietilsynet kan forby kringkasteren å sende reklame i en tidsavgrenset periode, og ved gjentatte eller grove overtredelser kan konsesjonen inndras.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kringkastingsloven. Foto: Medietilsynet
Kringkastingsloven. Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet meiner NRK leverte eit solid allmennkringkastingstilbod i 201812.6.2019 12:35:37 CESTPressemelding

Medietilsynet meiner NRK leverte et solid tilbod som oppfyller samfunnsoppdraget i 2018, men allmennkringkastaren oppfylte heller ikkje i fjor krava til program for unge på samisk og nynorskdel. – NRK har styrkt programtilbodet sitt på samisk for unge, og det er grunn til å forvente at kravet blir oppfylt i år. For nynorskdelen er det framleis eit stykke fram, så her bør innsatsen styrkast, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom