Medietilsynet

Mediebudsjett 2019: Øker innovasjonstilskuddet

Del

Regjeringen foreslår en økning på tre millioner i tilskuddet til innovasjon og utvikling for nyhets- og aktualitetsmedier i årets statsbudsjett. – Det er positivt at regjeringen anerkjenner behovet for utvikling og nyvinning i mediebransjen ved å styrke innovasjonsstøtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem i dag - med forslag om å øke innovasjonsstøtten med tre millioner. De andre støtteordningene står på stedet hvil. Foto: iStock
Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem i dag - med forslag om å øke innovasjonsstøtten med tre millioner. De andre støtteordningene står på stedet hvil. Foto: iStock

Den resterende mediestøtten foreslås videreført på samme nivå som i 2018. Det vil si at produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier foreslås videreført på 313 millioner kroner også i 2019. Tilskuddene til lokale lyd- og bildemedier (19,9 millioner kroner), samiske aviser (28,8 millioner kroner) og distribusjonstilskuddet til avisene i Finnmark (2,2 millioner kroner) videreføres med en liten økning tilsvarende lønns- og prisveksten i 2019-budsjettet.

Viderefører medieforskning

Medietilsynets støtteordning for anvendt medieforskning videreføres i 2019 med 3,8 millioner kroner. Rådet (RAM) skal fordele midler til prosjekter med en klart definert teoretisk og praktisk nytteverdi – og skal medvirke til at resultatene blir gjort lett tilgjengelige. Samtidig blir forskningsprogrammet KULMEDIA, som egentlig skulle avsluttes etter 2018, videreført i en ny femårsperiode. Programmet skal gi forskningsbasert kunnskap om kulturlivet og media gjennom større og mer langsiktige prosjekter. Kulturdepartementet går inn med inntil 16 millioner kroner årlig.

Utsetter fireårig styringssignal

Staten har nettopp inngått en avtale med TV 2 om å levere allmennkringkastingsinnhold på TV mot at kanalen får dekket nettokostnadene med inntil 135 millioner kroner hvert år de neste fem årene. I tråd med denne avtalen, foreslår regjeringen å sette av 135 millioner kroner til kompensasjon til TV 2. Kompensasjonen kan kun dekke TV 2s nettokostnader knyttet til allmennkringkastingsoppdraget og en rimelig fortjeneste.

Det planlagte fireårige styringssignalet for NRK som skulle presenteres i statsbudsjettet for 2019 blir utsatt. Styringssignalet skal bidra til økt forutsigbarhet for både NRK og lisensbetalerne, og vil etter planen presenteres i den kommende mediestøttemeldingen. Meldingen er ventet senere i høst.

Momsfritak for tidsskrifter

Regjeringen har som mål å innføre momsfritak fra 1. juli 2019 for elektroniske tidsskrift der det eksisterer en trykt utgave av det samme tidsskriftet. Den elektroniske utgaven må ikke være lik den trykte utgaven. Regjeringen vil komme videre inn på avgrensninger og omfang av fritaket, samt konkrete forslag til lovendringer, i Revidert nasjonalbudsjett 2019.

Du kan lese statsbudsjettet for 2019 på regjeringens nettsider. For budsjettforslaget til Kulturdepartementet kan du lese her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem i dag - med forslag om å øke innovasjonsstøtten med tre millioner. De andre støtteordningene står på stedet hvil. Foto: iStock
Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem i dag - med forslag om å øke innovasjonsstøtten med tre millioner. De andre støtteordningene står på stedet hvil. Foto: iStock
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet meiner NRK leverte eit solid allmennkringkastingstilbod i 201812.6.2019 12:35:37 CESTPressemelding

Medietilsynet meiner NRK leverte et solid tilbod som oppfyller samfunnsoppdraget i 2018, men allmennkringkastaren oppfylte heller ikkje i fjor krava til program for unge på samisk og nynorskdel. – NRK har styrkt programtilbodet sitt på samisk for unge, og det er grunn til å forvente at kravet blir oppfylt i år. For nynorskdelen er det framleis eit stykke fram, så her bør innsatsen styrkast, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom