Mattilsynet

Mattilsynet øker kontrollen med lakseeksporten til Kina

Del

Mattilsynet mistenker et eksportfirma og et lakseslakteri for å ha eksportert laks fra oppdrettsanlegg med fiskesykdommen PD til Kina. Det er et brudd på lakseprotokollen med Kina. – Vi har anmeldt virksomhetene til politiet og suspendert dem fra eksport til Kina. I tillegg øker vi kontrollen av eksporten av fersk laks til Kina for å sikre oss at aktørene følger kravene i lakseprotokollen.

Det sier administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein.

Kina og Norge undertegnet i fjor en lakseprotokoll der partene ble enige om at det kun kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegg uten mistanke eller påvisning av fiskesykdommene ILA eller PD. Kravet gjelder på oppdrettsanleggsnivå og ikke på sone- eller fylkesnivå. Ansvaret for å oppfylle fiskehelsekravet har lakseprodusentene og eksportørene.

Kravet om PD- og ILA-fri laks er et fiskehelsekrav og har ingenting med mattrygghet å gjøre. Laks med PD-virus er trygg å spise.

- Likefult må sjømataktørene respektere kravene og følge dem, sier Gjein.

Det er eksportfirmaet Ocean Quality AS og lakseslakteriet Bremnes Seashore AS Mattilsynet mistenker for å ha eksportert laks fra anlegg med PD.

- På grunn av politietterforskningen kan vi ikke uttale oss om saken. Virksomhetene er inntil videre suspendert for lakseeksport til Kina, sier Gjein.

På bakgrunn av anmeldelsen og de kinesiske inspeksjonene neste måned, øker Mattilsynet kontrollen med eksportpartier med fersk laks til Kina. Konkret må eksportører dokumentere bedre hvilke oppdrettsanlegg laksen kommer fra. I tillegg vil Mattilsynet kontrollere flere vareparti. 

- Vi må sikre oss at eksportsystemet fungerer, at eksportaktørene er sitt ansvar bevisst og følger kravene i lakseprotokollen, sier Gjein.

Kinesiske myndigheter er orientert om anmeldelsen og tiltakene med økt kontroll. Mattilsynet har tett dialog med dem via ambassaden og fortsetter planleggingen av inspeksjonen neste måned.

- Norske myndigheter har arbeidet lenge og lagt ned mye ressurser for få til en lakseavtale med Kina. Ansvaret for å følge avtalen har næringsaktørene, og vi forventer at kravene følges, avslutter Gjein.

Kontakter

For spørsmål om eksport av laks til Kina og inspeksjonene: Mattilsynets pressevakt: 46 91 29 10

For spørsmål om anmeldelsen: Politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal, Tel: 976 70 340

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom