Mattilsynet

Mattilsynet kontrollerer levendelagring av villfanget torsk

Del

Mattilsynet har startet opp en tilsynskampanje på levendelagring av villfanget torsk. - Det vi konkret skal se på er hvordan fiskere og de som driver levendelagringsanlegg ivaretar fiskehelse og fiskevelferd hos villfanget torsk i merd og båt. Målet er å kartlegge status og kontrollere at reglene følges.

Det sier Siv Hege Solstad, rådgiver i Mattilsynet.

Levendelagring av fisk er villfisk som fanges og oppbevares i merder inntil 12 uker. Enkelte anlegg har fått dispensasjon til levendelagring i inntil 20 uker.

- Formålet med levendelagring er å øke verdien av fanget villfisk når tilgjengelighet av villfisk er god og fiskeprisene er relativt lave. Det er også for å sikre tilgang over en lengere periode og en jevn levering av fisk til produksjonsanlegg siden vinterfisket kan innebære mange dager med landligge på grunn av dårlig vær, forteller Solstad.

Hvorfor levendelagringskampanje?

Levendelagring av villfanget torsk har vært gjort siden 2000, men det er først de senere årene at det har vært noe særlig omfang av dette. 2018 var et godt år for levendelagring hvor over 8000 tonn med torsk var innom en levendelagringsmerd.

I dag er det i underkant av 30 fiskebåter som fisker og fører fangsten levende til levendelagring. Antall anlegg som har levendelagringsmerd, er rundt 20.

Siden aktiviteten ikke har vært så stor opp gjennom årene, har ikke Mattilsynet kartlagt tilstanden.

- Det gjør vi noe med nå. I tillegg til å kartleggingen tilstanden på båtene og i anleggene, er målet med kampanjen også å øke kompetansen vår og til de som driver med levendelagring, sier Solstad.

Kampanjeperioden er fra 4. mars til 31. august. Sluttrapporten skal være klar i desember.

Les mer på kampanjesiden.

Kontakter

Kontaktperson for media:
Siv Hege Solstad, rådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, Hovedkontoret, Mattilsynet. 22 77 87 94

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom