Mattilsynet

Mattilsynet har analysert brød, knekkebrød og frokostblandinger

Del

Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer, tungmetaller, akrylamid og muggsoppgifter i utvalgte brød, knekkebrød og frokostblandinger. Analysene viste at produktene inneholdt minimalt med uønskede stoffer.

Totalt ble det analysert 19 prøver av brød, knekkebrød og frokostblandinger fra produsentene Pågen, Coop, Bakers, First Price, Mesterbakeren, Nestle, Kellogs, Quaker, Vita og Wasa. Utvalget var bestselgere i det norske markedet. Analysene ble gjennomført i 2016 og 2017 av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på oppdrag for Mattilsynet.

Lave nivåer av uønskede stoffer
Resultatene fra samtlige analyser var under grenseverdiene som gjelder for arsen, bly, kadmium og kvikksølv i ulike matvarekategorier. Akrylamidinnhold var også under veiledende verdier. Akrylamid dannes naturlig når stivelsesholdige matvarer varmebehandles ved temperaturer over 120 grader. Det er ingen fastsatte grenseverdier for akrylamid i mat, men EU har nylig satt veiledende verdier for akrylamid i ulike matvarekategorier.

DON er et mykotoksin (muggsoppgift) som kan finnes i korn og kornprodukter. Analyseresultatene var godt under de grenseverdiene som er satt for stoffet i de utvalgte prøvene.

Oppdatering av næringsstoffer i Matvaretabellen
Analysene av næringsinnhold i brød, knekkebrød og frokostblandinger ble gjort for å oppdatere næringsstoffverdier i Matvaretabellen. Frokostblandinger og brød ble sist analysert i 2003 og i 1998. Endring i både analysemetoder og i oppskrifter (som f.eks. lavere saltinnhold) medførte behov for å analysere disse basisvarene på nytt. Produktene som ble tatt ut er ikke helt sammenligningsbare med tidligere analyseprosjekter, men tendensen er at saltinnholdet har gått ned i korn-produktene. Dette samsvarer med Helsedirektoratets mål om saltreduksjon.

-Produktene vi har analysert er bearbeidede matvarer som bidrar til saltinntaket i befolkningen. Analysene våre viser at saltinnholdet har gått ned i frokostblandinger og brød siden de sist ble analysert. Dette viser at bransjen jobber aktivt med å få ned saltinnholdet i produktene og dette er i tråd med Helsedirektoratets mål om saltreduksjon, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet.

Mattilsynet arbeider for å sikre forbrukerne trygg mat og drikke. Kunnskap om det norske matvaremarkedet og overvåking av næringsinnhold og uønskede stoffer er et viktig ledd i dette arbeidet. Næringsstoffverdiene for brød, knekkebrød og frokostblandinger finner du i Matvaretabellen.no.

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Listeriose-utbrudd: Mattilsynet gjentar råd til utsatte grupper9.1.2019 16:54Pressemelding

Folkehelseinstituttet har siden midten av november sett en økning i rapporterte tilfeller av personer smittet med bakterien Listeria monocytogenes. De fleste av pasientene har spist rakfisk før de ble syke, men det er for tidlig å konkludere om dette er kilden til utbruddet. Mattilsynet gjentar derfor rådet om at eldre med svekket helse, gravide og personer med nedsatt immunforsvar bør unngå matvarer som kan inneholde listeria.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom