Bedriftsforbundet

LO har endelig bøyd av etter Høyesterettsdom og press fra Bedriftsforbundet i Holship-saken

Del

Etter et LO i harnisk og sterke uttalelser fra Jonas Gahr Støre før valgkampen, har allikevel LO nå bøyd av for Bedriftsforbundets krav om friheten til å organisere seg. Nå blir sjøtransport mer konkurransedyktig og mer miljøvennlig. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) ble i går enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner, Havne & Terminaloverenskomsten. Den nye tariffavtalen vil erstatte dagens tariffavtaler innenfor havneområdene.

- Dette skulle bare mangle, og vi synes det er bra at LO endelig har tatt til fornuften. Fortrinnsretten rammet våre medlemmer og de bedriftene som ikke ønsker å tegne tariffavtale, samt de som eventuelt ønsket å tegne tariffavtale med et annet forbund. Friheten til å organisere seg etter egne valg er grunnleggende i et fritt og åpent samfunn. Den retten har Bedriftsforbundet og Holship stått opp for i en tre år lang konflikt mot NTF og LO, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.

Et maktsystem som ikke hørte hjemme i dagens samfunn

I april 2013 ble advokat advokat Nicolay Skarning oppringt av Bedriftsforbundet. Medlem i Bedriftsforbundet, Holship, fikk ikke laste og losse gods. Grunnen var at de organiserte bryggearbeiderne ved ulike kaier i Norge, mente at kun bryggearbeidere som var organisert i Transportarbeiderforbundet (Norsk Transportarbeiderforbund) i LO, hadde lov til å laste og losse.

- Ordningen var en del av maktsystemet mellom partene da den ble opprettet for 100 år siden. Ut fra dagens konkurranseregelverk, og ikke minst EØS-avtalens betydning, var jeg klar på at dette maktsystemet ikke hørte hjemme i dagens samfunn, sier Nicolay Skarning.

Vant frem i høyesterett i 2016

Skarning tok saken. Kjørte den i tingretten og tapte. Kjørte den i lagmannsretten og tapte. Både tingretten og lagmannsretten var bundet av en sak fra Høyesterett i 1997. Dermed var Høyesterett siste mulighet. De tok saken i plenum og 16. desember 2016 vant Holship i Høyesterett. Nå har også LO bøyd av etter press fra Bedriftsforbundet og flere, og inngikk under LO-kongressen ny tariffavtale, uten fortrinnsrett.

- Nå kan alle medlemmer av Bedriftsforbundet starte losse- og lastekontor om de vil. Havnene er, etter 100 år, være en del av det vanlige markedet, med konkurranse mellom forskjellige aktører. Ingen vil lenger boikotte andre med tanke på å kreve fortrinnsrett for lossing og lasting. Dette var en prinsippsak for Bedriftsforbundet. Fortrinnsrett skader organisasjon og etableringsfriheten, sier Thommessen.

Jonas Gahr Støre og LO kritiserte Høyesterett

Holship, som er medlem i Bedriftsforbundet, ville bruke egne ansatte til å losse og laste skip i Drammen havn. LO sa nei. Havnearbeiderne boikottet derfor Holship for å presse dem til å akseptere en tariffavtale som gir registrerte havnearbeidere fortrinnsrett. Høyesterett konkluderte med at dette er i strid med EØS-regelverket og fri etableringsrett. Jonas Gahr Støre kritiserte Høyesterett og EØS-avtalen, og støttet LO. De mente dommen underminerer fagbevegelsens opparbeidede rettigheter. Ap-lederen beklaget dommen og hvordan den stiller etablert praksis i norsk avtaleverk opp mot etableringsretten i EØS. Nå har LO allikevel bøyd av.

Like lønns- og arbeidsvilkår

Den nye tariffavtalen gir like lønns- og arbeidsvilkår i terminalselskaper og for losse- og lastekontor, og omfatter både faste ansatte, innleide arbeidstakere, midlertidig ansatte og vikarer.

Tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, syv dager i ukene alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.

Havne- og terminaloverenskomsten tar høyde for de føringer som er lagt gjennom de siste års rettsavgjørelser knyttet til losse- og lastearbeid.

Den nye avtalen vil fortløpende bli tatt i bruk i avtalebedriftene, og de eksisterende havneoverenskomstene (Rammeavtalen, Sør-& Nord Norgeavtalen og Havneoverenskomsten) vil utgå 31. mars 2018. 

Kilde: Transportarbeider.no

Kontakter

Bilder

Om Bedriftsforbundet

Bedriftsforbundet
Bedriftsforbundet
Rådhusgata 5B
0151 Oslo

23 35 70 10http://www.bedriftsforbundet.no

Om bedriftsforbundet

Bedriftsforbundet er en næringsorganisasjon for små og mellomstore bedrifter. Medlemsbedriftene spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største, og ca. halvparten har færre enn fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Bedriftsforbundet ønsker å være den mest betydningsfulle næringsorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter.

Følg saker fra Bedriftsforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bedriftsforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bedriftsforbundet

Joachim Dagenborg (38) blir ny kommunikasjonssjef for Bedriftsforbundet2.5.2018 10:30Pressemelding

Bedriftsforbundet med leder Olaf Thommessen i spissen gjennomførte større endinger i organisasjonen i fjor, og har de siste månedene fått om bord flere dyktige medarbeidere for å fremme arbeidet for små og mellomstore bedrifter i Norge. Nå får de også med Joachim Dagenborg på laget, for å ytterligere styrke satsingen på kommunikasjon. Han kommer fra stillingen som journalist i Reuters.

- Betaler man full arbeidsgiveravgift skal man få sykelønn!11.4.2018 13:00Pressemelding

Høyre har nå vedtatt å ”gjennomgå aldershindringer” i arbeidslivet og fjerne øvre aldersgrenser i arbeidsmiljøloven. Det tar Bedriftsforbundet som en del-seier i sin kamp om at små og mellomstore bedrifter som betaler arbeidsgiveravgift skal ha retten til sykelønn eller slippe avgiften, og mener det er på høy tid at man gir sykelønn eller fjerner arbeidsgiveravgiften for selvstendig næringsdrivende over 70 år.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom