Mattilsynet

Lavere lakselusnivåer i oppdrettsanleggene, men fortsatt alvorlig for villfisken

Del

Lakselusnivået i oppdrettsanleggene på landsbasis hittil i år er lavere enn i samme periode i fjor. Likevel viser overvåkingen av lakselus på villfisk at det mange steder er mye lus på vill laksefisk.

Det er stort sett mindre lakselus i oppdrettanleggene, men likevel er det mye lus på villfisken mange steder.
Det er stort sett mindre lakselus i oppdrettanleggene, men likevel er det mye lus på villfisken mange steder.

I oppdrettsanleggene er de største forskjellene sammenlignet med samme periode i fjor at lakselusnivået i Trøndelag og Møre og Romsdal er lavere, mens det er noe høyere i Troms.

Årsaken til lavere nivå kan være mer og bedre forebyggende arbeid, stadig bedre kapasitet av ikke-medikamentelle metoder og bedre erfaring med hvilke metoder som fungerer best under ulike forhold

For å beskytte vill laksefisk må smitte av lakselus være minst mulig når laksesmolten vandrer ut på våren. For sjøørret og sjørøye er dette viktig hele året. Selv om lusenivået i oppdrettsanleggene er lave, viser Havforskningsinstituttets overvåking at det mange steder fortsatt er mye lus på vill laksefisk

Sammenhengene er kompliserte. En av årsakene kan være at tettheten og mengden med oppdrettslaks i noen områder er så stor at selv lave lusenivå i anleggene skaper et lusepress på vill laksefisk.

- Vedvarende lave lusenivåer i alle anlegg er derfor viktig for å sikre lite lus både på oppdrettsfisken og vill laksefisk, forklarer Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat ved Mattilsynets hovedkontor.  

Les mer om resultatene fra overvåkingen av lakselus på vill laksefisk hos Havforskningsinstituttet. 

Dobling av mekaniske lusebehandlinger

Overgangen fra legemiddelbehandling til ikke-medikamentell behandlinger forsetter. Foreløpig tall viser nesten en dobling de første åtte måneder sammenlignet med samme periode i fjor - 1014 i 2017 mot 586 i 2016.

- Resistens mot legemidler og stadig bedre kapasiteten av ikke-medikamentelle metoder er årsaken til økningen, sier Wilmann.  

Rensefisk er fortsatt viktig og brukes mye. Oppdretterne bruker både villfanget og oppdrettet rensefisk. Velferden for rensefisk er imidlertid ofte dårlig.

Bruk av ikke-medikamentelle metoder er positiv med tanke på resistenssituasjonen, bortsett fra når det gjelder bruk av ferskvann. I en risikovurdering kommer det fram at gjentatte ferskvannsbehandlinger kan gjøre lakselusen mer tolerant for ferskvann. Dette kan få konsekvenser for sjøørret og røye som oppholder seg i fjordene. Derfor må ferskvannsmetoden brukes med omhu for å unngå resistens.

Fortsatt velferdsproblemer med mekanisk avlusing

Mekaniske avlusingsmetoder har vist seg å gi dårligere velferden for fisken, fordi de innebærer ulike former for håndtering som kan skade fisken.

- Vi får også jevnlig meldinger fra oppdretterne om at for mye fisk dør når de bruker ikke-medikamentelle metoder,

Trenging, pumping, spyling og børsting gir alle risiko for skader. En del fisk får sår eller dør av stresset som følge av håndteringen. God tid er viktig for å unngå å stresse fisken for mye.

- Syk fisk tåler mindre. Hittil i år det det vært mange tilfeller hvor fisk med ulike sykdommer ikke har tålt lusebehandlingen og mange fisk har dødd.  Det er grunn til å spørre om det er den gjentatte håndteringen som stresser fisken og gjør den mer mottakelig for sykdom, sier Wilmann.

Ny lakselusforskrift på vei

Lakselussituasjonen endrer seg, og Mattilsynet jobber med en ny lakselusforskrift som møter dagens og fremtidens luseutfordringer.

- Vi hadde innspillmøte med oppdretterne i august. Målet er at den nye forskriften er på plass vinteren, avslutter Wilmann. 

Kontakter

For kommentarer på nasjonalt nivå: Mattilsynets pressevakt: 46 91 29 10

For spørsmål knyttet til situasjonen i de ulike fylkene:
Region Nord (Finnmark, Troms, Nordland): Rådgiver Eirik Jacobsen, tel. 22 77 80 75 / 976 26 075

Region Midt (Trøndelag, Møre og Romsdal): Seniorrådgiver Mette Moen, tel. 22 77 91 81 / 907 74 320

Region Sør-Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder): Seniorinspektør Cecilie Ihle, tel. 22 77 80 44 / 977 55 174

Bilder

Det er stort sett mindre lakselus i oppdrettanleggene, men likevel er det mye lus på villfisken mange steder.
Det er stort sett mindre lakselus i oppdrettanleggene, men likevel er det mye lus på villfisken mange steder.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom