Mattilsynet

Kritisk periode for tamrein i Finnmark

Del

Mattilsynet oppfordrer alle som observerer svake eller skadde rein til å informere lokale reindriftsutøvere, politiet eller Mattilsynet. På denne tiden av året kan dårlig tilgang på mat være en utfordring for tamreinen, og det er viktig at den ikke blir forstyrret unødig.

I fjor vår var det store problemer i flere beiteområder. Etter en påfølgende kald sommer og høst var mange tamrein dårligere forberedt enn normalt til å klare en vinter med begrenset beite.

-Heldigvis har det vært gode beiter mange steder, men mange rein var svake allerede da vinteren startet. Vi håper våren ikke lar vente på seg alt for lenge, og at både vår, sommer og høst gir gode beiteforhold, sier Siv June Hansen, avdelingssjef, avdeling Finnmark i Mattilsynet.

Mattilsynet oppfordrer nå publikum til å melde fra om de observerer rein som ser ut til å være i dårlig form.

-Alle som har mistanke om eller kjenner til rein som ikke har det bra, må melde fra raskest mulig, sier Siv June Hansen.

Flokkene må følges tett

Mattilsynet minner også om viktigheten av at reindriftsutøvere fører tilsyn med dyrene, særlig nå på slutten av vinteren. Reinsimlene skal snart kalve, og det er derfor viktig at de får ro til å klare den siste delen av vinteren best mulig.

Frem til beiteforholdene blir gode er det svært viktig at flokkene følges tett, og da særlig de svake dyrene. Det må være godt nok tilsyn til å oppdage syke og skadde dyr så fort som mulig, og man må passe på at dyr som blir gående for seg selv, ikke legger seg ned og blir liggende. Ingen dyr skal forlates slik at de risikerer å bli liggende og dø av seg selv, eller bli angrepet av åtseldyr mens de fortsatt er i live.

-Svake dyr må enten avlives med en gang, eller følges opp særskilt. Det er reindriftsutøverens ansvar at dette blir gjort. Dette er selvfølgelig alltid viktig, men særlig aktuelt på denne tiden av året, sier Siv June Hansen.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Kampen mot skrantesjuke fortsetter i 2019 – skal teste 30.000 dyr7.3.2019 10:18:20 CETPressemelding

Kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke fortsetter med uforminsket styrke. I år skal Mattilsynet sammen med Miljødirektoratet, NINA og Veterinærinstituttet teste over 30.000 hjortedyr. Det er viktig å få kunnskap om den smittsomme sykdommen har spredd seg fra Nordfjella sone 1. Selv om det ikke er funnet dyr med klassisk skrantesjuke andre steder, betyr ikke det at områdene er friskmeldt.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom