KLP

KLP ekskluderer fire selskaper

Del

KLP har besluttet å ekskludere tre selskaper på grunn av inntekter fra oljesandbaserte aktiviteter. I tillegg blir selskapet Innophos Holdings ekskludert på grunn av kjøp av fosfat fra Vest Sahara.

Leder ansvarlige investeringer, KLP Kapitalforvaltning
Leder ansvarlige investeringer, KLP Kapitalforvaltning

KLP og KLP-fondene (KLP) har fullført sin halvårlige gjennomgang av investeringene knyttet til KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fire nye selskaper er lagt til eksklusjonslisten.

- I tråd med KLP og KLP-fondenes retningslinjer skal ikke KLP være investert i selskaper som får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra utvinning av oljesand, eller oljesand og kullbasert virksomhet kombinert. Selskapene Canadian Natural Resources, MEG Energy Corp. og Athabasca Oil Corporation blir derfor ekskludert fra KLPs investeringsunivers, sier Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Canadian Natural Resources er at kanadiske olje og gass selskap innen leting, utvikling og produksjon. Selskapets virksomhet er hovedsakelig fokusert i Nord Amerika, Storbritannia (Nordsjøen), samt Elfenbenkysten, Gabon og Sør Afrika. Selskapet har hovedkontor i Calgary, Kanada.

MEG Energy er et kanadisk oljesandselskap utvikling og produksjon i Athabasca regionen i Alberta, Kanada. Selskapet har hovedkontor i Calgary, Kanada.

Athabasca Oil er et kanadisk oljeselskap innen leting, utvikling og produksjon. Selskapet lisens og tillatelse til å utvinne oljesand på et område som dekker om lag 477 km2 i Athabasca regionen i Alberta, Kanada. Selskapet har hovedkontor i Calgary, Kanada.

Ut med fosfat fra Vest-Sahara
KLP har også ekskludert selskapet Innophos Holdings. Kjøp av fosfat fra Vest-Sahara en uakseptabel risiko for medvirkning til brudd på grunnleggende etiske normer og således et brudd med KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Selskapet er derfor utelukker av KLP og KLP-fondenes investeringer fra juni 2018.

Fakta
KLP har ekskludert 185 selskaper for brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Mer informasjon om hvilke selskaper som er utelukket med begrunnelse finner du på klp.no.

KLP er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer og forvalter offentlig tjenestepensjon til de fleste av landets kommuner, helseforetak og offentlige bedrifter. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

For mer informasjon kontakt: 

Leder ansvarlige investeringer Anne Kvam: tlf. 971 21 798
Rådgiver ansvarlige investeringer Marte Siri Storaker: tlf. 414 69 714
Seniorrådgiver ansvarlige investeringer Lars Erik Mangset: tlf. 932 09 494
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Leder ansvarlige investeringer, KLP Kapitalforvaltning
Leder ansvarlige investeringer, KLP Kapitalforvaltning
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom