Mattilsynet

Kina inspiserer lakseslakterier

Del

I mars kommer inspektører fra kinesiske matmyndigheter for å inspisere lakseslakterier og lære mer om norsk oppdrett.

I mars kommer kinesiske inspektører for å inspisere lakseslakterier i i Troms, Nordland og Sør-Trøndelag. Foto: Mattilsynet
I mars kommer kinesiske inspektører for å inspisere lakseslakterier i i Troms, Nordland og Sør-Trøndelag. Foto: Mattilsynet

– Vi håper inspeksjonen resulterer i oppheving av utestengelsen av hel sløyd laks med gjeller fra Troms, Nordland og Sør-Trøndelag, sier Malin Florvåg, seksjonssjef i Mattilsynet.

I 2015 stoppet kinesiske matmyndigheter importen av slik laks fra de tre fylkene etter at de fant ILA-virus på laksen derfra.

Utestengelsen kan først oppheves etter inspeksjoner i Norge. Mattilsynet inviterte derfor i januar kineserne til inspeksjon.

- Vi er veldig fornøyd med at de kommer. Vi håper inspeksjonene resulterer i at alle anlegg uten ILA og PD kan eksportere fisk til Kina, sier Florvåg.

Norsk-kinesisk enighet                                                    

Kina og Norge ble i fjor enige om at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegg hvor det er mistanke eller påvist ILA eller PD. Kravet gjelder på oppdrettsanleggsnivå og ikke på sone- eller fylkesnivå.

- Det er helt avgjørende at alle eksportører følger kravet. Ellers setter de handelen med Kina i fare, sier Florvåg.

Lære om norsk oppdrett

I tillegg til inspeksjoner skal de kinesiske inspektørene få innsikt i norsk oppdrett og hvordan Mattilsynet fører tilsyn med næringen.

- Kina er også store på fiskeoppdrett, men deres oppdrett er veldig forskjellig fra vår. Besøket gir oss mulighet til å vise hvordan vi løser det, avslutter Florvåg.

Inspeksjonene vil foregå i perioden 7. og 15. mars. 

Kontakter

Bilder

I mars kommer kinesiske inspektører for å inspisere lakseslakterier i i Troms, Nordland og Sør-Trøndelag. Foto: Mattilsynet
I mars kommer kinesiske inspektører for å inspisere lakseslakterier i i Troms, Nordland og Sør-Trøndelag. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Listeriose-utbrudd: Mattilsynet gjentar råd til utsatte grupper9.1.2019 16:54Pressemelding

Folkehelseinstituttet har siden midten av november sett en økning i rapporterte tilfeller av personer smittet med bakterien Listeria monocytogenes. De fleste av pasientene har spist rakfisk før de ble syke, men det er for tidlig å konkludere om dette er kilden til utbruddet. Mattilsynet gjentar derfor rådet om at eldre med svekket helse, gravide og personer med nedsatt immunforsvar bør unngå matvarer som kan inneholde listeria.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom