MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Is fra Evas Datter frikjent i MFU

Del

Design og mediebruk er ikke i strid med retningslinjene
Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage mot is fra Evas Datter hvor det ble hevdet at design på emballasje, bruk av Facebook og Instagram samt 7-Elevens app med pristilbud for Evas Datters is hadde en støtende utforming i strid med MFUs retningslinjer. Utvalget anser at utforming av design og navn på Evas Datters is ikke er særlig rettet til barn. Utvalget er også av den oppfatning at pristilbudet via app ikke er særskilt rettet til barn. Klager har derfor ikke fått medhold. Vedtaket er enstemmig.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.