Helse Sør-Øst RHF

Invitasjon til seminaret: «Forskning og innovasjon til pasientens beste» på Akershus universitetssykehus, Lørenskog, fredag 8. juni kl 0915-1330

Del

De regionale helseforetakene har på oppdrag av helse- og omsorgsminister Bent Høie utarbeidet rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2017», som er en populær presentasjon av 17 pasientnære forskningsprosjekter. Rapporten inneholder også nasjonale nøkkeltall for forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten, oppdatert tom 2017. Statsråd Bent Høie vil være til stede ved første del av seminaret. Han vil få overrakt den ferske rapporten av administrerende direktør Catrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Vi har gleden av å invitere pressen til seminaret: «Forskning og innovasjon til pasientens beste» på Akershus universitetssykehus, Lørenskog, fredag 8. juni kl 0915-1330.

 Arrangør er de fire regionale helseforetakene Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest i samarbeid med Akershus universitetssykehus.

Forskningsledere i de regionale helseforetakene vil i løpet av 20 minutter gi en presentasjon av forskningsprosjektene.

Deretter vil professor Torbjørn Omland fra Akershus universitetssykehus presentere PRADA-studien «Hjertemedisin forebygger senskader av brystkreftbehandling», som også inngår i rapporten. Statsråden og pressen vil etter dette besøke kardio-onkologisk poliklinikk, som er en nyåpnet poliklinikk under hjertemedisinsk avdeling. Her vil professor Omland vise hva PRADA-studien kan bety for en pasient.

 Annen del av seminaret har tema «Brukermedvirkning i helseforskning»,  hvor forskere og brukere vil behandle dette viktige temaet fra forskjellige vinkler.

 Pressens kontakter er Geir Lindhjem, pressesjef Akershus universitetssykehus, telefon 9308 4392 – og kommunikasjonsrådgiver Bjørn Svensen, Helse Sør-Øst RHF, telefon 95 72 17 51. Kommunikasjonsrådgiver Cathrine Slaaen i Helse- og omsorgsdepartementet er kontakt i forbindelse med statsrådens deltagelse.

Dokumenter

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

02411https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom