Helse Sør-Øst RHF

Innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-Øst

Del

Mandag 8. januar ble Sykehuspartner HF varslet av HelseCert (Norsk Helsenett SF) om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i regionen. Det er avdekket innbrudd i datasystemer og trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør. Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF ser svært alvorlig på situasjonen, og innbruddet er meldt til politiet. Både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF er i beredskap.

- Dette er en svært alvorlig situasjon, og det er satt i gang tiltak for å begrense skadene i forbindelse med innbruddet. Ledelsen i helseforetakene i regionen har vært løpende orientert, og det er ikke noe som så langt tilsier at innbruddet har fått konsekvenser for pasientbehandlingen eller pasientsikkerheten. De beste ressursene i Sykehuspartner arbeider nå sammen med den fremste ekspertisen i landet for å skaffe oversikt over, og løse situasjonen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Hendelsen er håndtert i henhold til etablerte beredskapsrutiner og i samarbeid med HelseCERT (Norsk Helsenett SF) og NorCERT (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) samt annen ekspertise. Det har vært gjennomført en rekke tiltak for å fjerne trusselen og ytterligere tiltak vil gjennomføres i tiden fremover.

Kontakt: Kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Gunn Kristin Sande mobil 95859830

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

02411https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

Invitasjon til seminaret: «Forskning og innovasjon til pasientens beste» på Akershus universitetssykehus, Lørenskog, fredag 8. juni kl 0915-13306.6.2018 12:30Presseinvitasjon

De regionale helseforetakene har på oppdrag av helse- og omsorgsminister Bent Høie utarbeidet rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2017», som er en populær presentasjon av 17 pasientnære forskningsprosjekter. Rapporten inneholder også nasjonale nøkkeltall for forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten, oppdatert tom 2017. Statsråd Bent Høie vil være til stede ved første del av seminaret. Han vil få overrakt den ferske rapporten av administrerende direktør Catrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Et stort og omfattende overføringsprosjekt20.4.2018 09:38Pressemelding

- Virksomhetsoverdragelsen skal være trygg og sikker, og befolkningen vil ikke oppleve store endringer, sa Geir Bøhler, direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst RHF, da han orienterte fellesmøtet for kommunestyrene i Kongsvingerregionen om planleggingen for overføringen av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF. Bøhler leder delprosjekt pasientbehandling i arbeidet med overføring av Kongsvinger sykehus.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom