Norges idrettsforbund

Idrettslag med barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte

Del

Idrettslag som har eller som ønsker å inkludere flere barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte til ulike inkluderingstiltak. 292 millioner kroner er foreslått satt av til «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» i 2019. Søknadsfristen er 10. desember.

Illustrasjonsbilde: 292 millioner kroner er foreslått satt av til «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» i 2019. Søknadsfristen er 10. desember. Foto: Eirik Førde
Illustrasjonsbilde: 292 millioner kroner er foreslått satt av til «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» i 2019. Søknadsfristen er 10. desember. Foto: Eirik Førde

Over 100.000 barn lever i familier med varig lav inntekt. Mange av disse barna er eller har ønske om å være en del av norsk idrett. Og det er i den forbindelse at Bufdir i fjor myknet opp regelverket for hvem som kan søke på midler fra den nasjonale tilskuddsordningen. Målet er at ordningen får et større nedslagsfelt og flere gode søknader.

Frist for å søke er 10. desember 

- For tilskuddsåret 2018 mottok vi om lag 100 søknader fra ulike idrettsorganisasjoner, også særforbund. Halvparten av disse søknadene ble innvilget, og totalt utgjorde disse innvilgelsene rett i overkant av 10 millioner kroner i tilskudd, forteller Terje Grytten, seksjonssjef i Bufdir, til Norges idrettsforbund.

Dekker ulike inkluderingstiltak
Idrettslag som søker om pengestøtte kan få penger til ulike inkluderingstiltak.

- Fra denne tilskuddsordningen kan idretten blant annet søke støtte til inkluderende aktiviteter, samarbeidsprosjekter for å redusere utgifter til reiser og utstyr i laget/klubben, forteller Grytten som understreker at idrettslag og særforbund ikke kan få dekket rene medlems- og treningsavgifter fra denne ordningen.

- I 2019 vil Bufdir imidlertid, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, igangsette et pilotprosjekt i et utvalg kommuner for å få erfaring med en ordning som skal dekke individuelle utgifter ved deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier, sier Grytten.

Hvem kan søke?
Forutsetningen for at idrettslag kan søke om midler er at kommunen har meldt sin interesse for ordningen.

- Oversikten over hvilke kommuner som har meldt seg på ordningen, og som idrettslag kan søke igjennom, vil være tilgjengelig i søknadsskjemaet i søknadsportalen. I skjemaet vil søker bli bedt om å velge hvilken kommune de søker igjennom. Det vil ikke være mulig å søke gjennom de kommunene som ikke dukker opp i denne listen, forteller Grytten.

Nasjonale særforbund kan søke støtte direkte til Bufdir. 

Linda Jacobsen, rådgiver bredde i Norges idrettsforbund, håper nå mange idrettslag og særforbund velger å søke om midler.

- Norsk idrett har fått en unik mulighet til å rette fokus mot en sårbar gruppe i norsk idrett gjennom Bufdirs støtteordning. Målet er at vi sammen klarer å finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idretten, sier Jacobsen.

Bilder

Illustrasjonsbilde: 292 millioner kroner er foreslått satt av til «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» i 2019. Søknadsfristen er 10. desember. Foto: Eirik Førde
Illustrasjonsbilde: 292 millioner kroner er foreslått satt av til «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» i 2019. Søknadsfristen er 10. desember. Foto: Eirik Førde
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

Gro Holstad er ansatt som organisasjonssjef NIF sentralt15.5.2019 12:27:05 CESTPressemelding

Gro Holstad (56) har takket ja til stillingen som organisasjonssjef NIF sentralt. Hun har siden 2014 vært generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet. Før det kom hun fra stillingen som assisterende generalsekretær i Diabetesforbundet hvor hun var i 12 år. Gro kjenner idretten god da hun både har vært ansatt og hatt styreverv i Bedriftsidrettsforbundet i mange år. Hun har også bidratt i utvalg oppnevnt av NIF og samarbeidet med særforbund og idrettskretser.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom