UNICEF Norge

Hvert år går over 20 millioner barn glipp av meslingvaksine

Del

I løpet av de siste åtte årene har rundt 169 millioner barn gått glipp av den første dosen av meslingvaksinen. Det har skapt en grobunn for meslingutbrudd, som har økt i omfang de siste par årene.

Et barn blir vaksinert mot meslinger i forbindelse med en UNICEF-støttet vakinekampanje i Aden i Jemen 9. februar i år. Foto: Mahmood Fadhel / UNICEF
Et barn blir vaksinert mot meslinger i forbindelse med en UNICEF-støttet vakinekampanje i Aden i Jemen 9. februar i år. Foto: Mahmood Fadhel / UNICEF

Bare i løpet av de første tre månedene i 2019 har det blitt rapportert om 110.000 smittetilfeller. Det er en økning på nesten 300 prosent fra den samme perioden året før.

110.000 mennesker, størsteparten barn, døde av meslinger i 2017. Det var en 22 prosents økning fra 2016.

– Når så mange barn mangler denne vaksinen, er det ikke annet å forvente at vi ikke klarer å utrydde meslinger en gang for alle. Meslingviruset vil alltid finne veien til uvaksinerte barn. Om vi alle mener alvor med å stoppe spredningen av denne farlige sykdommen, må vi vaksinere et hvert barn, både i rike og fattige land, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

Man trenger to doser av vaksinen for å beskytte barn mot smitte. Men et svært høyt antall barn går altså glipp av vaksinen. Det skyldes årsaker som manglende helsetilbud, informasjon, dårlig helsevesen og i noen tilfeller skepsis og frykt for vaksiner.

I 2017 var den globale vaksinedekningen for den første dosen 85 prosent. Tallet har holdt seg relativt stabilt det siste tiåret til tross for befolkningsvekst. For den andre dosen er dekningstallet mye lavere, kun 67 prosent.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler er dekningsgrad på 95 prosent for å sørge for flokkimmunitet, som vil hindre større utbrudd ved smittespredning. I høyinntektsland ligger førstedosen på 94 prosent, mens den andre er på 91. Det er tilnærmet likt den norske statistikken. I 2018 var 96 prosent av alle 2-åringer i Norge vaksinert, mens tallet for 16-åringer, altså etter andredose, var 93,2 prosent.

Det høyinntektslandet som troner toppen over lavest vaksinedekning, er USA. Mellom 2010 og 2017 var det hele 2,5 millioner barn som ikke fikk den første dosen. USA er etterfulgt av Frankrike med 608.000 uvaksinerte barn og Storbritannia med 527.000. 

For lav- og middelsinntektsland er det Nigeria som har det høyeste antallet uvaksinerte 1-åringer, hele 4 millioner. Deretter er det India med 2,9 millioner, Pakistan og Indonesia med 1,2 millioner hver og Etiopia med 1,1 millioner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Et barn blir vaksinert mot meslinger i forbindelse med en UNICEF-støttet vakinekampanje i Aden i Jemen 9. februar i år. Foto: Mahmood Fadhel / UNICEF
Et barn blir vaksinert mot meslinger i forbindelse med en UNICEF-støttet vakinekampanje i Aden i Jemen 9. februar i år. Foto: Mahmood Fadhel / UNICEF
Last ned bilde

Om UNICEF Norge

UNICEF Norge
UNICEF Norge
Sandakerveien 130
0484 Oslo

241 45 100https://www.unicef.no/

UNICEF jobber for å skape varige endringer og styrke rettighetene - for hvert barn. Som verdens største hjelpeorganisasjon for barn og en viktig del av FN, har vi unik gjennomslagskraft i over 190 land. Vi kjemper for å redde barns liv, beskytte de mest sårbare og bygge en bedre fremtid i verdens mest belastede områder.

Følg saker fra UNICEF Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UNICEF Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UNICEF Norge

Uakseptable forskjeller i barns oppvekstsvilkår i Norge - Kommuneanalyse 20183.12.2018 00:01:00 CETPressemelding

Oslo, 3. desember 2018: - Det er grunnleggende uakseptabelt at tjenester og tilbud til barna er avhengig av på hvilken adresse og i hvilken kommune de bor, sier Kim N. Gabrielli, assisterende generalsekretær i UNICEF Norge. UNICEF Norge har siden 2014 utført en årlig analyse der vi ser på hvor mye penger hver enkelt kommune i Norge bruker per barn, og i hvilken grad de leverer de tjenestene barn har krav på. I 2017 er det fortsatt store forskjeller mellom kommunene. I tillegg går utviklingen i feil vei; forskjellene har nemlig økt mellom de beste og de dårligste kommunene i rangeringen siden 2014. Se vedlegg for rangering av alle kommunene. - Nest etter familien er antakelig kommunen den viktigste arenaen for å innfri barns grunnleggende rettigheter. Barn har rett til et likeverdig tilbud ifølge Barnekonvensjonen, uavhengig av hvilken kommune de vokser opp i. Det skal være barnets behov som styrer hvilket tilbud den enkelte gutt og jente får, sier Gabrielli. Verdens beste land å vokse

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom