Norsk Friluftsliv

Gleder seg over regjeringens scooter-nei

Del

Senterpartiet ønsket å fjerne avstandskravet som avgjør når du kan benytte snøscooteren til hytta. At forslaget ble nedstemt av regjeringen gleder friluftslivsorganisasjonene.

NEDSTEMT: Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv er glade for at regjeringen hindret en ytterligere oppmykning av motorferdselloven i utmark, da Senterpartiets forslag om scooterkjøring til hytter ble nedstemt i Stortinget torsdag. Foto: Illustrasjonsfoto
NEDSTEMT: Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv er glade for at regjeringen hindret en ytterligere oppmykning av motorferdselloven i utmark, da Senterpartiets forslag om scooterkjøring til hytter ble nedstemt i Stortinget torsdag. Foto: Illustrasjonsfoto

Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv er glade for at regjeringen hindret en ytterligere oppmykning av motorferdselloven i utmark, da Senterpartiets forslag om scooterkjøring til hytter ble nedstemt i Stortinget torsdag.

Møtte motstand i Stortinget

Dagens regelverk sier at en hytteeier kan søke dispensasjon for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte hvis den ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring med snøscooter.

I sitt forslag ønsket Senterpartiet å fjerne avstandskravet mellom brøytet bilveg og hytte. Det fikk de ikke gjennomslag for i Stortinget torsdag kveld.

- Konsekvensen hvis Senterpartiet hadde fått gjennom sitt forslag, ville medført at flere hadde anskaffet seg snøscooter, men det ville også medført en vesentlig økning i motorisert ferdsel i områder de fleste primært oppsøker for å oppleve stillhet og ro. Dette ville ha medført et økt konfliktnivå mellom ulike brukergrupper i naturen, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

- Svært glade

I stortingsdebatten torsdag gjorde klima- og miljøminster Ola Elvestuen (V) det klart at regjeringen ikke ønsker en ytterligere oppmykning av motorferdselloven i utmark.

- Vi er svært glade for at regjeringen med Venstre i spissen har lyttet til natur- og friluftsorganisasjonene, og viser at de ikke ønsker en ytterligere liberalisering av motorferdsellovverket, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

I natur- og miljøbarometeret i 2017 svarte sju av ti nordmenn at de mener at det ikke bør bli lettere å få tillatelse til å kjøre snøscooter i norsk utmark. I samme undersøkelse fremkommer det at hele 81 prosent av befolkningen ønsker bedre kontroll av snøscootere og annen motorisert ferdsel i naturen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NEDSTEMT: Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv er glade for at regjeringen hindret en ytterligere oppmykning av motorferdselloven i utmark, da Senterpartiets forslag om scooterkjøring til hytter ble nedstemt i Stortinget torsdag. Foto: Illustrasjonsfoto
NEDSTEMT: Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv er glade for at regjeringen hindret en ytterligere oppmykning av motorferdselloven i utmark, da Senterpartiets forslag om scooterkjøring til hytter ble nedstemt i Stortinget torsdag. Foto: Illustrasjonsfoto
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom