Medietilsynet

Frist 1. april: årsmelding for lokalkringkasting og registreringspliktig kringkasting for 2016

Del

Skjema for årsmelding for lokalradio, lokal-tv og registreringspliktig kringkasting for 2016 er no klart.

Skjemaet finn du her

Vi viser til § 7-11 i kringkastingsforskrifta som pålegg konsesjonærane å sende årsmelding om verksemda si innan 1. april kvart år.

Årsmeldingane skal gi bransjen og styresmaktene nødvendig informasjon om tilstanden i bransjen. Kvaliteten på dei meldingane vi får er avgjerande for å kunne gi eit riktig bilde. Rapportar frå den einskilde konsesjonæren blir ikkje offentleggjort.

Dersom du har fleire konsesjonar, må du levere separat årsmelding for kvar konsesjon inkludert separate nøkkeltal for økonomien.

Medietilsynet har også sendt brev til den einskilde kringkastar per e-post.

Innleveringsfrist er 1. april.

Rettledning for utfylling av søknaden finn du her

For meir informasjon, ta kontakt med Bente Berg-Haugli

Lenker

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet arbeider med veiledning av barn og unge i bruk av digitale medier, aldersgrenser for kinofilm, støtteordninger, behandler søknader om pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom