MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Freia frikjent i MFU

Del

Reklamefilm vurdert å ikke være rettet særskilt til barnMatbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på utforming av reklamefilm for Freia Melkesjokolade med tema ”Ta den gode tiden tilbake” plassert i programmet Norske Talenter før kl 21. Klageren mente at denne filmen var markedsføring særlig rettet mot barn under 13 år. MFU har ikke gitt klager i medhold i dette. I sin vurdering har Utvalget blant annet lagt vekt på at det voksne budskapet "Ta den gode tiden tilbake» ikke er en problemstilling som barn forholder seg til. Dessuten sier Utvalget at det er anledning til å knytte seg opp mot familiens hyggestunder som minne om en skitur er uten at det derved blir markedsføring særskilt rettet mot barn. Utvalget var enstemmig i sin vurdering.

Nøkkelord

Kontakter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.