UnioUnioUnio

Fortsetter underfinansieringen av helse

Del

– Regjeringen lover en satsing på helse, men i realiteten er dette fortsatt en kronisk underfinansiering både i kommunehelsetjenesten og i sykehusene, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

I statsbudsjettet for 2019 presenterte regjeringen en vekst i sykehusbudsjettet på 1350 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett 2018.

 – Dette budsjettet tar dessverre ikke hensyn til at vi blir flere eldre og at andelen vil fortsette å øke i årene fremover, sier By.

 Overføringene til kommunene er også altfor små til å løse utfordringene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Norge er på vei mot en uholdbar situasjon med store utfordringer i helsesektoren, en sektor som ikke prioriteres tilstrekkelig til tross for gjentatte tverrpolitiske løfter. Investeringer i sykehusene har blitt nedprioritert de siste ti årene og en fersk rapport viser at den lovede prioriteringen i kommunehelsetjenesten også har uteblitt.

 Menon Economics har utarbeidet to omfattende rapporter om tilstanden i Helse-Norge, en for sykehusene og en for kommunene. I førstnevnte pekes det blant annet på at underfinansieringen av sykehusene har ført til er at de ansatte løper fortere, men uten at produktiviteten øker.

 – De økonomiske rammene for sykehusene i 2019 legger dessverre ikke til rette for investeringer i kompetanse, IKT, utstyr og bygg – som er nødvendig for å få en effektiv og forsvarlig drift, reduserte ventetider og økt kvalitet i pasientbehandlingen, sier By skuffet.

 Rapporten for den kommunale helse- og omsorgstjenesten viser at nasjonen står overfor store utfordringer knyttet til den demografiske utviklingen i årene fremover, med en eldre og voksende befolkning der stadig flere pasientbehandlinger flyttes ut av sykehusene uten at kompetansen økes tilsvarende i kommunene.

 – Vi trenger en satsing på kompetanse, teknologi og helsefremmende tjenester, sier By. Hun minner om at vi ifølge tall fra NAV mangler nesten 6.000 sykepleiere og spesialsykepleiere i dag, og at analyser viser at vi i 2040 kan mangle totalt 70.000 sykepleiere.

 Regjeringen sier selv at den vil prioritere arbeidet med å sikre gode helse- og omsorgstjenester som gir trygghet og verdighet for eldre og andre som trenger det, og at det er et offentlig ansvar å sikre disse tjenestene til alle. Regjeringen sier også at pasientenes helsetjeneste betyr at kvaliteten på behandlingen skal være høy, ventetiden så kort som mulig og at pasienten skal bli hørt i alle deler av helsetjenesten.

 – Skal dette bli noe mer enn fagre ord må regjeringen sørge for at det også kommer nok penger til investeringer og kompetanseheving. Dette, sammen med gode lønns- og arbeidstidsordninger, gjør at sykepleiere velger å bli i helse- og omsorgstjenesten, sier By.

Kontakter

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Arvid Libak, telefon: 908 80 518

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 360 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom