UnioUnioUnio

Fortsetter underfinansieringen av helse

Del

– Regjeringen lover en satsing på helse, men i realiteten er dette fortsatt en kronisk underfinansiering både i kommunehelsetjenesten og i sykehusene, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

I statsbudsjettet for 2019 presenterte regjeringen en vekst i sykehusbudsjettet på 1350 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett 2018.

 – Dette budsjettet tar dessverre ikke hensyn til at vi blir flere eldre og at andelen vil fortsette å øke i årene fremover, sier By.

 Overføringene til kommunene er også altfor små til å løse utfordringene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Norge er på vei mot en uholdbar situasjon med store utfordringer i helsesektoren, en sektor som ikke prioriteres tilstrekkelig til tross for gjentatte tverrpolitiske løfter. Investeringer i sykehusene har blitt nedprioritert de siste ti årene og en fersk rapport viser at den lovede prioriteringen i kommunehelsetjenesten også har uteblitt.

 Menon Economics har utarbeidet to omfattende rapporter om tilstanden i Helse-Norge, en for sykehusene og en for kommunene. I førstnevnte pekes det blant annet på at underfinansieringen av sykehusene har ført til er at de ansatte løper fortere, men uten at produktiviteten øker.

 – De økonomiske rammene for sykehusene i 2019 legger dessverre ikke til rette for investeringer i kompetanse, IKT, utstyr og bygg – som er nødvendig for å få en effektiv og forsvarlig drift, reduserte ventetider og økt kvalitet i pasientbehandlingen, sier By skuffet.

 Rapporten for den kommunale helse- og omsorgstjenesten viser at nasjonen står overfor store utfordringer knyttet til den demografiske utviklingen i årene fremover, med en eldre og voksende befolkning der stadig flere pasientbehandlinger flyttes ut av sykehusene uten at kompetansen økes tilsvarende i kommunene.

 – Vi trenger en satsing på kompetanse, teknologi og helsefremmende tjenester, sier By. Hun minner om at vi ifølge tall fra NAV mangler nesten 6.000 sykepleiere og spesialsykepleiere i dag, og at analyser viser at vi i 2040 kan mangle totalt 70.000 sykepleiere.

 Regjeringen sier selv at den vil prioritere arbeidet med å sikre gode helse- og omsorgstjenester som gir trygghet og verdighet for eldre og andre som trenger det, og at det er et offentlig ansvar å sikre disse tjenestene til alle. Regjeringen sier også at pasientenes helsetjeneste betyr at kvaliteten på behandlingen skal være høy, ventetiden så kort som mulig og at pasienten skal bli hørt i alle deler av helsetjenesten.

 – Skal dette bli noe mer enn fagre ord må regjeringen sørge for at det også kommer nok penger til investeringer og kompetanseheving. Dette, sammen med gode lønns- og arbeidstidsordninger, gjør at sykepleiere velger å bli i helse- og omsorgstjenesten, sier By.

Kontakter

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Arvid Libak, telefon: 908 80 518

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med våre 368 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom